Nieuwsbrief Nieuwe Zeesluis IJmuiden

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Het uitzicht op zeesluis IJmuiden verveelt nooit

Nel Duin is geboren en getogen aan het water. Haar liefde voor het IJmuidense water bracht ze over op haar man Ton. Samen genieten ze al 33 jaar van het leven op het sluiseiland. Dat plezier veranderde niet door alle werkzaamheden aan de nieuwe sluis: ‘Dat beetje gepiep staat in geen verhouding tot hoe geweldig het hier wonen is.’

Lees meer

Selectieve Onttrekking houdt verzilting in toom

Als de Zeesluis IJmuiden in bedrijf gaat, zal er meer zout water dan voorheen het Noordzeekanaal instromen. Daarom neemt Rijkswaterstaat de maatregel van Selectieve Onttrekking.

Lees meer

‘Een sluisdeur is eigenlijk een groot schip’

Achter de deuren en bovenrolwagens van de Zeesluis IJmuiden zitten complexe installaties. Aart van Rumt en Wibo Tienstra vertellen erover.

Lees meer

Sluisdeuren in beweging brengen

De deuren van de nieuwe zeesluis bewegen met een zogeheten railbalk en bovenrolwagen. Dirk Jorna en Jan Zetzema van OpenIJ vertellen over de uitdaging om deze onderdelen precies op hun plek te krijgen: ‘Onze grootste vijand is het weer.’

Lees meer

Meer tevredenheid over communicatie en informatie

Halfjaarlijks onderzoek laat hogere rapportcijfers zien

Elk half jaar onderzoeken we de tevredenheid van omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen en geïnteresseerden over de informatie en communicatie van het project nieuwe zeesluis IJmuiden. Na een lichte daling van de tevredenheid een half jaar geleden, is deze nu weer gestegen.

Lees meer

Medegefinancieerd door

Het project nieuwe zeesluis IJmuiden wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijk voor deze publicatie ligt bij de auteur. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)