Fotonieuwsbrief Zeesluis IJmuiden (januari 2021)

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage blikken we terug op een aantal social mediaberichten die gedeeld zijn in januari 2021 op onze Facebookpagina. Volgt u de pagina al? Met de berichten en foto’s brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld.

Voor de volledige fotoreportage en een overzichtskaart van het bouwterrein klikt u hier.

4 januari – Bovenrolwagen binnenhoofd

De bovenrolwagen binnenhoofd is 4 november jl. succesvol geplaatst. De komende periode wordt deze verder afgebouwd om getest en gekoppeld te worden aan de sluisdeur van het binnenhoofd.

6 januari – De skyline van het binnenhoofd

Dit beeld zal binnenkort verdwijnen, omdat het binnenhoofd bijna klaar is. Begin 2021 wordt het binnenhoofd onder water gezet.

13 januari – Drempel binnenhoofd

Er wordt volop gewerkt aan de fundatie voor de onderrails in de drempel van het binnenhoofd. Over deze rails komt de sluisdeur straks te rijden om de sluis te openen en te sluiten. Links en rechts op de foto zijn de granieten aanslagen te zien. Hier tussen ligt de sluisdeur opgesloten.

15 januari – Hebo-lift 9 in IJmuiden

Deze week ligt de Hebo-lift 9, een drijvende bok, bij het bouwterrein van de nieuwe zeesluis. De drijvende bok heeft eerder deze week het remmingwerk en de droogdokdeur voor de deurkas van het binnenhoofd vanuit de opslag in Amsterdam naar IJmuiden getransporteerd. Het remmingwerk werd daarbij door de Hebo-9 op een ponton geladen. Daarna is de droogdokdeur in de takels gehangen en zijn beiden richting de zeesluis gevaren. De droogdokdeur is de deur die het droogdok, waar straks de reservedeur in komt te liggen, kan afsluiten. Het remmingwerk wordt aangebracht bij de deurkas om aanvaring door schepen te voorkomen. De droogdokdeur is nu tijdelijk afgemeerd in de sluiskolk en het remmingwerk ligt gereed om te plaatsen. Daarna zal de Hebo-lift 9 nog ingezet worden om de kraan en de traverse, die zijn gebruikt bij aanleg van de drempel van het binnenhoofd (waar straks de binnendeur over rolt) te verwijderen. Ook wordt het werkschip de Telesto, die voor verschillende werkzaamheden in de sluiskolk is gebruikt, door Hebo-lift 9 uit de sluiskolk gehesen.

29 januari – Binnentoeleidingskanaal

Kraanschip Werkendam baggert in het nieuwe Binnentoeleidingskanaal. Het gebaggerde materiaal wordt geladen in de laadbakken B601 en 602. Voor deze werkzaamheden wordt Kraanschip Werkendam geassisteerd door het schip Waterlady.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)