Nieuwsbrief Zeesluis IJmuiden

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie en nieuws over de bouw van de Zeesluis IJmuiden. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Een kijkje onderwater met de duikers van Zeesluis IJmuiden

Niet alleen boven water worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd. Ook onderwater zijn de duikers van Boskalis, een onderaannemer van OpenIJ, druk bezig met veel werkzaamheden, zoals onderhoud en inspecties. Max Schellenbach en Jan-Pieter Steunebrink zijn verantwoordelijk voor de duikafdeling en de uitvoering van de werkzaamheden. Ze vertellen over het werk van hun duikers. In totaal hebben ongeveer 20 duikers meegewerkt aan de zeesluis.

Lees meer

Hoe het terrein van Zeesluis IJmuiden wordt ingericht

Nog even en dan zijn de werkzaamheden bij Zeesluis IJmuiden afgerond. Nu alle deuren zijn ingevaren, zijn we aangekomen bij de laatste fase van de bouw. De inrichting van het terrein rondom de zeesluis speelt hierin een belangrijke rol; tegelverharding, asfalt, fietspaden, wegmarkering, leuningen en hekwerken. Tijdens de terreininrichting wordt alles gereed gemaakt voor de openstelling van de sluis. Hoofduitvoerder Edwin Komdeur en hoofd werkvoorbereider Dirk Jorna, beiden van OpenIJ, begeleiden samen dit proces. 

Lees meer

Sluisdeuren invaren, een hele operatie

In maart 2021 zijn de twee sluisdeuren aan de kanaalzijde succesvol geplaatst. De hele operatie duurde 4 dagen. Edgar Breedveld en Victor Arnolds waren betrokken bij dit bijzondere moment. Zij stuurden het proces aan en zorgden voor een goede afloop. Ze vertellen over hun werkzaamheden en het invaren.

Lees meer

© Ko van Leeuwen

Sluisbedienaars en verkeersleiders leren de fijne kneepjes van Zeesluis IJmuiden

Als Zeesluis IJmuiden straks klaar is voor gebruik, moeten er ook mensen zijn die de sluis kunnen bedienen. Mia Dröge is strategisch adviseur bij de Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam. Met een team zorgt zij dat straks veilig met de sluis kan worden gewerkt. Daar hoort ook de opleiding van de verkeersleiders en sluisbedienaars bij, zodat zij de sluis kunnen bedienen. Mia vertelt over haar rol en werkzaamheden.

Lees meer

Hoe de bodem voor Zeesluis IJmuiden wordt beschermd

Grotere sluis, grotere schepen en meer zout water. Drie belangrijke elementen die ervoor zorgen dat de bodem bij Zeesluis IJmuiden goed beschermd moet worden. Door de hoeveelheid bewegingen en (zout) water die de nieuwe sluis bij het schutten met zich meebrengt, kunnen kuilen ontstaan in de bodem bij het binnen- en buitenhoofd. Om dit effect te verminderen, wordt bij het binnen- en buitenhoofd speciale bodembescherming aangebracht. Bart Broekman en Henk Vink van Combinatie BaggerIJ houden zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van de bodembescherming.

Lees meer

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)