Fotoreportage Selectieve Onttrekking (december 2022)

Namens Rijkswaterstaat en aannemer Van Hattum en Blankevoort wensen wij u een gelukkig nieuwjaar! Wij werken hard aan de zoutdam. Omdat Zeesluis IJmuiden groter is dan de Noordersluis, stroomt er per schutting meer zoutwater het Noordzeekanaal in. De zoutdam zorgt ervoor dat het zoute water terug naar zee stroomt. 

Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden via onze Facebookpagina. Volgt u de pagina al? Met deze fotoreportage blikken wij terug op een aantal sociale mediaberichten die wij in december 2022 deelden. Ook delen we graag onze nieuwe animatievideo, waarin u precies kunt zien hoe we de zoutdam bouwen.
 

Animatievideo ‘Selectieve Onttrekking: bouw van de zoutdam bij Zeesluis IJmuiden’

Samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort werken we hard aan de realisatie van de zoutdam in het sluizencomplex van IJmuiden. Op dit moment plaatsen we 800 meter damwand. De damwand houdt de oevers op zijn plek als we later het Binnenspuikanaal ter hoogte van de zoutdam gaan verdiepen. Hierna zetten we de onderdelen van de zoutdam op hun plek. Dit zijn onder andere twee grote pijlers en betonnen wanden. 


Via de zoutdam kunnen we uiteindelijk het zoute water, wat het Noordzeekanaal instroomt via Zeesluis IJmuiden, ‘selectief onttrekken’ en weer afvoeren naar zee. Te veel zoutwater heeft namelijk negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater. 


Benieuwd hoe de zoutdam precies wordt gebouwd? Bekijk dan deze animatie.
 

7 december: Ter land, ter zee en vanuit de lucht

De kadeconstructie van buispalen en damwanden staat goed op zijn plek. De drie foto’s geven mooi weer hoe de kadeconstructie aan de noordzijde er vanaf het land, vanaf zee én vanuit de lucht uitziet. 

14 december: de toekomstige waterzijde

Dit is de toekomstige waterzijde van de kadeconstructie langs het Arosa Sun-terrein.
Zoals te zien, is de combiwand gemaakt. Hierna gaan we aan de slag met de verankering van de combiwand. Zo blijft hij stevig staan.
 

28 december: Werkzaamheden in het water

Een deel van de kadeconstructie wordt in het water geplaatst en vanaf het water aangebracht. Dit doen we om de eilanden op hun plek te houden als we gaan baggeren. 

Op de eerste foto staan de eerste buispalen op hun plek en wordt het heiframe gesteld om de volgende rij buispalen goed neer te zetten.
 

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)