Fotoreportage Selectieve Onttrekking (november 2022)

Sinds oktober zijn we gestart met de werkzaamheden voor de zoutdam. Omdat Zeesluis IJmuiden  groter is dan de Noordersluis, stroomt er per schutting meer zoutwater het Noordzeekanaal in. De zoutdam zorgt ervoor dat het zoute water terug naar zee stroomt.

We houden u graag op de hoogte van deze werkzaamheden. Met deze fotoreportage blikken we terug op een aantal sociale mediaberichten. Deze zijn gedeeld in november 2022 op onze Facebookpagina. Volgt u de pagina al? Met de berichten en foto’s brengen we de voortgang van de werkzaamheden voor de zoutdam in beeld.

2 november: Afmeerpalen Zuidzijde

De afmeerpalen aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal zijn in gebruik genomen. De scheepsvaart kan hier nu afmeren. Op de foto zijn ook de tijdelijke afloopvoorzieningen zichtbaar.

9 november: Werkterrein en omgeving

Voor de bouw van de constructie Selectieve Onttrekking, de zoutdam, werken we vooral langs en in het Binnenspuikanaal. Hier wordt de damwand geplaatst die ervoor zorgt dat de oevers van het kanaal op hun plek blijven als we het kanaal verdiepen.

Tegelijkertijd zetten we vanaf begin volgend jaar aan de noordzijde de onderdelen van de zoutdam in elkaar. Dit doen we op de voorbouwlocatie op het Arosa Sun-terrein.

16 november: Werkzaamheden damwand

De damwand bestaat uit buispalen en damwanddelen die in de grond worden getrild. Dit noemen we een combiwand. In totaal komt er zo’n 800 meter aan damwand langs de oever.

De buispalen worden op de juiste locatie en op de juiste tussenafstand gezet doormiddel van een heiframe (foto).

30 november: Hoe werkt die constructie van damwanden en buispalen precies?

De damwanden en buispalen zijn onderling verbonden door middel van een slot op de damwand en de buispaal. Ze grijpen onderling in elkaar en zorgen zo voor een gronddichte constructie. De buispalen zijn niet alleen lang, maar ook best dik. Dit zorgt voor extra stevigheid.

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)