Nieuwsbrief Selectieve Onttrekking

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie en nieuws over Zeesluis IJmuiden en Selectieve Onttrekking. Met de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt per schutting meer zout het Noordzeekanaal in dan via de Noordersluis. Te veel zoutwater heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater. Om dat te voorkomen bouwt Rijkswaterstaat in het Binnenspuikanaal een zoutdam. Door de zoutdam kunnen we het zoute water ‘selectief onttrekken’. Meer over dit project leest u in deze nieuwsbrief. 

Aan het woord: Robbert Visser, projectmanager Selectieve Onttrekking

Als aftrap voor deze eerste nieuwsbrief over Selectieve Onttrekking geven we Robbert Visser het woord. Robbert is projectmanager voor Selectieve Onttrekking. Hij werkt sinds 2017 bij Rijkswaterstaat. Sinds die tijd heeft Robbert vooral voor ‘natte’ projecten gewerkt, zoals de nieuwe sluis Eefde en sluis II in Tilburg. En nu dus het project Selectieve Onttrekking, de zoutdam in IJmuiden. 

Lees meer

Het middel Selectieve Onttrekking: een tijdlijn

Zeesluis IJmuiden is een stuk groter dan de Noordersluis. Daardoor stroomt bij iedere schutting meer zoutwater het Noordzeekanaal in. Te veel zoutwater is niet goed voor de omgeving, vanwege de negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater. Om verdere verzilting te voorkomen gaan we het zoute water van het Noordzeekanaal ‘selectief onttrekken’. Hiervoor bouwen we een zoutdam in het Binnenspuikanaal. Jan Rienstra, omgevingsmanager van Zeetoegang IJmond, vertelt via een tijdlijn over de totstandkoming van de zoutdam en het traject dat hiervoor is doorlopen.

Lees meer

Jos den Hollander: “Selectieve Onttrekking is een bijzonder ontwerp en een unieke constructie”

Van Hattum en Blankevoort (VHB) ontwerpt en bouwt de constructie voor de zoutdam in opdracht van Rijkswaterstaat. VHB is een echte Design & Construct-aannemer. De opdrachtnemer is hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp én de realisatie van de constructie. Jos den Hollander is technisch manager ontwerpfase bij VHB. Hij is verantwoordelijk voor het ontwerpproces van de zoutdam en vertelt ons hier graag meer over.

Lees meer

De combiwand: een belangrijk onderdeel voor de zoutdam

Op 12 oktober 2022 gaven we het officiële startsein voor de werkzaamheden voor 'Selectieve Onttrekking' in het sluizencomplex IJmuiden. Onder andere Volker Staal en Funderingen (VSF) werkt hieraan mee. VSF is vooral betrokken bij het aanbrengen van de combiwand en het funderingswerk. Roel Houkes is projectleider voor deze werkzaamheden. Hij vertelt meer over de rol van VSF en de eerste werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Lees meer

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)