Nieuwsbrief Selectieve Onttrekking

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie en nieuws over Zeesluis IJmuiden en Selectieve Onttrekking. Met de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt per schutting meer zout het Noordzeekanaal in dan via de Noordersluis. Te veel zoutwater heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater. Om dat te voorkomen bouwt Rijkswaterstaat in het Binnenspuikanaal een zoutdam. Door de zoutdam kunnen we het zoute water ‘selectief onttrekken’. Meer over dit project leest u in deze nieuwsbrief. 

Veilig werken op hoogtes en in dieptes

De werkzaamheden die we uitvoeren voor de bouw van de zoutdam bij het sluizencomplex IJmuiden zijn niet zonder risico’s. We werken op hoge hoogtes en bereiken diepe dieptes. Daarom is het belangrijk dat we altijd veilig kunnen werken.

Daarover gingen we in gesprek met Carl Verbeek, projectadviseur integrale veiligheid bij Rijkswaterstaat en Peter Boldewijn, veiligheidskundige bij Van Hattum en Blankevoort (VHB). 

Carl Verbeek en Peter Boldewijn zorgen vanuit hun rol dat veiligheid goed is opgenomen in het project. Boldewijn: ‘Veiligheid is erg belangrijk. Daarom maken we hier goede afspraken over met al onze medewerkers, partners, onderaannemers en Rijkswaterstaat. We zorgen ervoor dat zij deze afspraken naleven.’ 

Als opdrachtgever hebben we een gewisplicht. Verbeek legt uit wat dit betekent: ‘Als Rijkswaterstaat zijn wij verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen voor onze aannemer. Wij proberen deze taak als opdrachtgever goed uit te voeren.’

Lees meer

Digitaal bouwen en 3D-modellen bij Selectieve Onttrekking

Bedrijven passen steeds vaker digitale bouwprocessen toe in grote projecten. Aannemer Van Hattum en Blankevoort (VHB) doet dit ook bij Selectieve Onttrekking. Gino Koolman is senior ontwerper bij VHB. Hij stemt alle digitale bouwprocessen op elkaar af. Hij vertelt graag hoe VHB gebruikmaakt van 3D-modellen.

Als senior ontwerper vervult Gino Kooiman de rol BIM-regisseur op Selectieve Onttrekking. ‘BIM’ is voor veel mensen een onbekend begrip. Hij legt uit dat BIM staat voor ‘Bouw Informatie Management/Model’. Het is een werkwijze voor digitaal bouwen en gaat over hoe we met informatie of ontwerpdata omgaan. Bijvoorbeeld bij 3D-modellen.’ 

’Voor Selectieve Onttrekking maakt VHB een 3D-model via de computer. Het 3D-model bevat informatie over het hele project, zoals afmetingen en materialen. Via het 3D-model ontwerpen we alle onderdelen voor Selectieve Onttrekking, ook wel de zoutdam. Alle palen die wij plaatsen en alle ankers die wij boren, staan in ons 3D-model,' aldus Kooiman.

Lees meer

De pijlers van de zoutdam: 27,5 m hoog, 8 m breed én bijna 3000 ton zwaar

Sinds het begin van 2023 zijn we gestart met de bouw van één van de belangrijkste onderdelen van de zoutdam: de pijlers. Sipke Schadenberg, realisatieleider bij Van Hattum en Blankevoort (VHB), praat ons hier graag over bij. Hij vertelt hoe ze de pijlers precies opbouwen en hoe ze de pijlers uiteindelijk in het water plaatsen.

Het Arosa Sun-terrein bij het sluizencomplex IJmuiden is de plek waar het allemaal gebeurt. Hier is het team van VHB druk bezig met de bouw van de pijlers van de zoutdam. Sipke Schadenberg is als realisatieleider betrokken bij het werk. Hij is verantwoordelijk voor de ‘SO-constructie vast’. 

'Dit is eigenlijk de hele betonconstructie, zoals de pijlers en de betonnen wanden die hiertussen komen. Ik stuur als realisatieleider vooral de werkvoorbereiding aan’, legt hij uit.

Lees meer

WNN viert 225 jaar Rijkswaterstaat met rondvaart voor betrokken publiek

Wie jarig is, trakteert en geeft een feestje. Zeker bij het bereiken van de memorabele leeftijd van 225 jaar. Daarom organiseerde organisatieonderdeel West-Nederland Noord (WNN) vanuit het project Selectieve Onttrekking 2 rondvaarten voor publiek rondom het Sluizencomplex IJmuiden.

Er waren 2 keer 80 plekken beschikbaar op de Koningin Emma. Die waren via een oproep op Facebook binnen een paar uur weg. De gelukkigen kwamen op 24 maart 2023 opgetogen aan boord.

Lees meer

Colofon

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002
(weekdagen: 07.00 uur - 20.00 uur. Zon- en feestdagen: 10.00 uur - 18.30 uur)