Nieuwsbrief Strategische Verkenningen

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Er doen zich tal van maatschappelijke ontwikkelingen voor en technische innovaties volgen elkaar snel op. Daarbij veranderen ook de verwachtingen van mensen. Het programma Strategische Verkenningen is permanent alert op trends en ontwikkelingen en op de mogelijke impact voor Rijkswaterstaat. Wilt u meer weten over hoe wij het proces binnen Rijkswaterstaat vormgeven, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: info.sv@rws.nl.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Expeditie RWS2050: ruimte voor verbeelding

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en onzekerheden in de toekomst? En hoe kan Rijkswaterstaat zich hier nu al op voorbereiden? Dat zijn in het kort de twee vragen die Expeditie RWS2050 moet beantwoorden.

Lees meer

Nieuwe editie Lichtkogel: de invloed van China op onze infrastructuur

De nieuwe editie van trendcahier De Lichtkogel is op 10 december 2019 verschenen. In deze editie staat de vraag centraal wat de toenemende wereldwijde invloed van China betekent voor de Nederlandse infrastructuur.

Lees meer

Ondergronds transport en de energietransitie: wat kan Rijkswaterstaat hierbij betekenen?

Dat ondergronds transport cruciaal is voor een succesvolle energietransitie, kwam naar voren in een quick scan die onlangs op initiatief van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat is uitgevoerd. Betrokken partijen vragen om meer publieke regie op ontwikkelingen in de ondergrond. Zou Rijkswaterstaat hierin iets kunnen betekenen?

Lees meer

Hersengymnastiek over verstedelijking en mobiliteit in 2049

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in april 2019 vier kwalitatieve scenario’s over verstedelijking en mobiliteit in 2049 gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan heeft Rijkswaterstaat het PBL uitgenodigd voor een workshop over deze scenario’s. Verslag van een inspirerende middag.

Lees meer

Early Warning van de maand: OK Boomer

De teamleden van het programma Strategische Verkenningen houden veranderingen in de omgeving van Rijkswaterstaat nauwlettend in de gaten. Deze veranderingen kunnen immers gevolgen hebben voor het werk en de organisatie van Rijkswaterstaat.

Lees meer