Nieuwsbrief Strategische Verkenningen | 3 juli 2019

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Er doen zich tal van maatschappelijke ontwikkelingen voor en technische innovaties volgen elkaar snel op. Daarbij veranderen ook de verwachtingen van mensen. Het programma Strategische Verkenningen is permanent alert op trends en ontwikkelingen en op de mogelijke impact voor Rijkswaterstaat. Wilt u meer weten over hoe wij het proces binnen Rijkswaterstaat vormgeven, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: info.sv@rws.nl.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Nieuwe editie De Lichtkogel gaat dieper in op opkomende stoffen

De nieuwe editie van trendcahier De Lichtkogel brengt nieuwe manieren van kijken naar en denken over het thema opkomende stoffen voor het voetlicht. Opkomende stoffen zijn (nieuwe) chemische stoffen waarvan de gevolgen en risico’s voor mens en milieu nog onduidelijk zijn.

Meer weten over de nieuwe editie van De Lichtkogel?

Early Warning van de maand: beschikbaarheid bitumen niet meer vanzelfsprekend

De teamleden van het programma Strategische Verkenningen houden veranderingen in de omgeving van Rijkswaterstaat nauwlettend in de gaten. Deze veranderingen kunnen immers gevolgen hebben voor het werk en de organisatie van Rijkswaterstaat.

Lees meer over onze signaleringsfunctie!

Signalen ophalen over toekomstig waterbeheer en waterveiligheid

Op 18 maart 2019 vond in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam de allereerste Early Warning-sessie met externe partners plaats. De dag stond in het teken van het ophalen en bediscussiëren van nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van waterbeheer en waterveiligheid.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van deze sessie?