UITNODIGING Expeditie RWS2050

DE TOEKOMST VAN HET MAKEN
Zeven verrassende gesprekken

‘God schiep de wereld, maar de Nederlanders schiepen Nederland’: een beroemde uitspraak die illustreert hoe Nederland al sinds lang door mensenhanden gemaakt is en door vele generaties intensief bebouwd, onderhouden en vernieuwd. Een organisatie als Rijkswaterstaat is geworteld in dit Maken.

Met de toenemende complexiteit van de samenleving is ter discussie komen te staan hoe maakbaar Nederland eigenlijk is. Initiatieven van markt en burgers werden de leidraad, overheden bewegen mee.

Maar we staan nu op een keerpunt: er is grote bezorgdheid over het opwarmende klimaat, we staan voor de enorme opgave om Nederland fossielvrij te maken en we voelen ons onzeker over de gevolgen van digitalisering. Maatschappelijke protesten en het appèl op de overheid nemen toe. Er is een nieuwe vorm van Maken nodig. We weten nog niet hoe die er uit ziet maar zeker is dat die anders zal (moeten) zijn.

In 7 verrassende gesprekken verkennen we graag samen met u die Toekomst van het Maken.  Alle gesprekken worden geleid door Hannie te Grotenhuis. De sprekers gaan met elkaar, maar ook met de zaal in gesprek.

Gesprek 1: De maakbare samenleving?

11 december, 15.45 – 17.45,  WTC Utrecht CS
Floris Alkemade, rijksbouwmeester
Geert Teisman, hoogleraar Complex decision making and process management

Hoe maakbaar is de samenleving? De opgaven zijn ambitieus: klimaatadaptatie, energietransitie, een circulaire economie, duurzame mobiliteit. De afgelopen decennia trok de (rijks)overheid zich terug. Nu zijn er geluiden dat dit te ver doorgeschoten is. Hoe ziet de toekomst eruit? Is een maakbare samenleving nog denkbaar, in onze complexe wereld? Voor dit gesprek worden mensen binnen en buiten Rijkswaterstaat uitgenodigd. Er is plaats voor max. 70 deelnemers.

U kunt zich opgeven voor deelname aan dit gesprek via info.sv@rws.nl.

Foto: Archief Rijkswaterstaat

Voor uw agenda! Gesprek 2: Maken tussen droom en daad

28 januari, ca. 15:30 – ca. 17.45, Utrecht
Stijn Warmenhoven (18 jaar, Youth for Climate NL)
Annemieke Nijhof (boegbeeld topsector water en maritiem)