Uitnodiging: Delen van data: de overheid met / tegenover de burger?

23 januari 14.00 uur, Utrecht

Delen van data: de overheid met / tegenover de burger?

Sprekers

  • Judith Veenkamp: geeft leiding aan het Smart Citizens Lab bij Waag. Het Smart Citizens Lab onderzoekt hoe technologie de positie van de burger ten opzichte van de overheid kan versterken en hoe burgerdata kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De medewerkers van het Lab werken samen met burgers en overheden aan verschillende projecten waarbij burgers zelf de kwaliteit van hun leefomgeving meten.  
  • Stephen van Aken: is Innovatiemanager Digitalisering Leefomgeving bij de Provincie Utrecht. Hij is initiatiefnemer van het experiment Snuffelfiets. Dat is een experiment waarbij burgers via sensoren op hun fiets, de luchtkwaliteit en fietsroutes in kaart brengen. De verzamelde gegevens moeten de provincie helpen om de fietsinfrastructuur en luchtkwaliteit te verbeteren.  
  • Tom Schuurmans: is Programmamanager Kennisknooppunt Participatie en Projectleider e-participatie bij de directie Participatie van het Ministerie van IenW. Samen met zijn collega’s verkent hij hoe burgerparticipatie bij IenW strategisch kan worden vormgegeven en onderzoekt hij de nieuwste trends en (digitale) mogelijkheden op het gebied van burgerparticipatie.
  • Joke Botterweg: is Programmamanager bij het programma RWS ‘Open op Orde’. Het programma begeleidt de verbetering van de RWS-informatiehuishouding door te zorgen dat RWS bewust omgaat met overheidsinformatie. Binnen het programma is Joke verantwoordelijk voor de actielijn ‘Aard en Omvang van Informatie”.

Wanneer?

23 januari, 14:00 – 16:30 uur (entree vanaf 13:30 uur)

Waar?

Social Impact Factory
Vredenburg 40, Utrecht
(op loopafstand van Utrecht CS)

Aanmelden

Deelname is kosteloos, maar aanmelden is noodzakelijk.
Dat kan via dennis.orsel@rws.nl (er is beperkt plaats).

Het thema van de middag

Dataficering verandert de relatie tussen overheid en burger. Van overheden wordt in toenemende mate verwacht dat zij transparant zijn over hun data en de verzamelde gegevens voor iedereen beschikbaar maken. Dat stelt overheden voor lastige dilemma’s. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik en de kwaliteit van ‘open data’ en hoe ver moet de overheid gaan om in de transparantiebehoefte te voorzien?  

Daarnaast zijn overheden al lang niet meer de enige die data verzamelen. Neem het voorbeeld van  de kwaliteit van de leefomgeving. Burgers kunnen met steeds goedkoper wordende sensortechnieken zelf de biodiversiteit of luchtkwaliteit in hun eigen omgeving meten. Digitale platformen voor citizen science maken het mogelijk deze data in een database op te slaan en onderling uit te wisselen.

De overheid lijkt daarmee het primaat op het monitoren van de kwaliteit van de leefomgeving kwijt te zijn. Dat brengt kansen, maar ook uitdagingen met zich mee. Hoe betrouwbaar zijn de data van burgers en wie controleert en valideert de burgerdata? Hoe ga je om met nieuwe data van burgers in relatie tot de wettelijk vastgestelde bestaande procedures? Kunnen de data van burgers tot andere keuzes in bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, verkeersmanagement of natuurbeheer leiden?

Deze sessie is de laatste in een reeks van vijf over de opkomst van digitale platformen en de rol en positie van de overheid. Deze reeks wordt georganiseerd door het Programma Strategische Verkenningen in samenwerking met de Chief Data Officer van Rijkswaterstaat. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen; we willen graag mensen in gesprek brengen met diverse ervaringen en verschillende perspectieven op digitale platformen.

Colofon

Strategische Verkenningen
Dit is een nieuwsbrief van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en nieuws op onze website: Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen.

Meedenken?
Heb je ideeën of input voor het programma? Stuur een e-mail naar info.sv@rws.nl.