Beeld: ©RWS WVL

Uitnodiging Lichtkogel Experience: Fietslandschap van de toekomst

Datum: 29 november 13:00 - 17:00 uur
Locatie: Move Amsterdam, Stadionplein 28, Amsterdam

Lichtkogel Experience: Fietslandschap van de toekomst

Kan het fietslandschap van de toekomst oplossingen bieden voor huidige maatschappelijke problemen? En zo ja, hoe dan? Tijdens de Lichtkogel Experience gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Onze fietsinfrastructuur is het resultaat van honderd jaar hard werken door onderzoekers, beleidsmakers, belangengroepen en ingenieurs. Maar het fietslandschap is niet af. Het is voortdurend aan het veranderen onder invloed van trends en ontwikkelingen. Nieuwe inzichten beïnvloeden de fiets, fietsers en fietsinfrastructuur.

Lees de artikelen over dit onderwerp in de Lichtkogel

Programma

Shelley Bontje van Dutch Cycling Embassy brengt fietskennis uit binnen- en buitenland bij elkaar. In steden over de grens neemt de aandacht voor de fiets toe. Door de huidige staat van ons fietslandschap hebben we misschien last van de wet van de remmende voorsprong. Welke ontwikkelingen doen zich voor in steden in andere landen? Wat kunnen we daarvan leren voor onze eigen toekomstplannen?

Ga in gesprek met experts op het gebied van duurzame mobiliteit van organisaties als Ruth Oldenziel van TU Eindhoven, Raymond Gense van Pon, Maud de Vries van BYCS, Klaartje Arntzen en Edwin van Uum van De Mobiliteitsbeweging, Bert Toussaint en Rick Lindeman van Rijkswaterstaat over het verleden en de toekomst van het fietslandschap. Deze inspirerende en actieve bijeenkomst vindt plaats bij Move Amsterdam, gevestigd in het Olympisch Kwartier in Amsterdam.

Kijk voor het volledige programma op delichtkogel.nl/experience

Beeld: Fietsparkeergarage Den Haag (foto: Mike Bink)

Aanmelden

Kan het fietslandschap zich geleidelijk blijven ontwikkelen zoals dat al honderd jaar gebeurt? Kunnen nieuwe fietsen en andere fietsers een veilige en leefbare plek krijgen in het toekomstige fietslandschap? Kan dat landschap oplossingen bieden voor huidige maatschappelijke problemen en crises op het gebied van gezondheid, vervuiling, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, verstedelijking? En zo ja, hoe dan? Kom naar de Lichtkogel Experience Fietslandschap van de toekomst.

Aanmelden kan via delichtkogel.nl/experience

Colofon

Strategische Verkenningen
Dit is een nieuwsbrief van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en nieuws op onze website: Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen.

Meedenken?
Heb je ideeën of input voor het programma? Stuur een e-mail naar info.sv@rws.nl.