Nieuwsbrief Strategische Verkenningen

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Er doen zich tal van maatschappelijke ontwikkelingen voor en technische innovaties volgen elkaar snel op. Daarbij veranderen ook de verwachtingen van mensen. Het programma Strategische Verkenningen is permanent alert op trends en ontwikkelingen en op de mogelijke impact voor Rijkswaterstaat. Wilt u meer weten over hoe wij het proces binnen Rijkswaterstaat vormgeven, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: info.sv@rws.nl.

Early Warning van de maand: Nemen we methaan-uitstoot uit oppervlaktewater wel serieus genoeg ?

Eén van de taken van het programma Strategische Verkenningen is om ontwikkelingen in de omgeving tijdig te signaleren. Deze kunnen immers gevolgen hebben voor het werk en de organisatie van Rijkswaterstaat. We gaan naar buiten, spreken met experts en anderen om ons heen, en schrijven de kern van de signalen op in korte ‘Early Warnings’.

Lees meer

Samenwerken in digitale platformen: hoe spelen we het spel met elkaar?

Buiten RWS verzamelen veel partijen data. Op basis daarvan ontwikkelen ze nieuwe diensten. Wat betekent dat voor onze positie? Dat onderzoeken we in een reeks van 5 bijeenkomsten, georganiseerd door het programma Strategische Verkenningen en de Chief Data Officer (CDO). Tijdens de bijeenkomsten staan verschillende vragen centraal, zoals: hoe kun je als overheid tijdig reageren op de opkomst van platformen? En hoe kunnen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen platformen benutten om samen te werken aan de grote ruimtelijke opgaven? De bijeenkomsten worden gehouden in het kader van het nieuwe accent in het focuspunt Data en IV: RWS in data-ecosystemen. De eerste en tweede sessie vonden in maart en april plaats. In dit artikel blikken we hierop terug.

Lees meer

Kom naar de Kraaiennestdag!

Snel en langzaam, ver weg en dichtbij – Keuzes maken voor de toekomst van onze fysieke leefomgeving

De Kraaiennestdag is de (tweejaarlijkse) open dag van het programma Strategische Verkenningen. Medewerkers, partners en betrokkenen worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Nederland. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten helpt om op strategische wijze de toekomst te verkennen. De Kraaiennestdag vindt dit jaar plaats op dinsdag 11 oktober in De LocHal in Tilburg.

Lees meer

Lichtkogel: twee nieuwe trenddossiers

Met de Lichtkogel wil Rijkswaterstaat een platform bieden voor de dialoog met partner over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving en de consequenties voor onze organisatie(s). Daartoe nodigen we twee keer per jaar verschillende partners uit om samen met ons een themanummer te maken. Online brengen we het onderwerp ook onder de aandacht. En we organiseren een actieve sessie (Experience) waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en waar nieuwe verbindingen ontstaan.

Lees meer

Colofon

Strategische Verkenningen
Dit is een nieuwsbrief van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en nieuws op onze website: Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen.

Meedenken?
Heb je ideeën of input voor het programma? Stuur een e-mail naar info.sv@rws.nl.