Beeld: ©RWS WVL

Nieuwsbrief Strategische Verkenningen

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Er doen zich allerlei maatschappelijke ontwikkelingen voor en innovaties volgen elkaar snel op. Rijkswaterstaat moet en wil meebewegen met deze veranderingen. Het programma Strategische Verkenningen helpt daarbij, door permanent alert te zijn op trends en ontwikkelingen en op de mogelijke impact voor Rijkswaterstaat. Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Early Warning van de maand: Klimaatrisico’s gaan financiële sector veranderen

Een van de taken van het programma Strategische Verkenningen is om veranderingen in de omgeving op tijd te signaleren. Die kunnen namelijk gevolgen hebben voor ons werk en onze organisatie. We verzamelen signalen van mogelijke veranderingen door in gesprek te gaan met experts binnen en buiten de organisatie. De resultaten worden weergegeven in korte Early Warning-signalen.

Lees meer

Spelen met klimaatadaptatietijd

Piekbuien, hitte, droogte en hoge temperaturen van de Atlantische Oceaan. Zomaar een handvol klimaatgebeurtenissen die steeds vaker optreden. Volgens de klimaatmodellen zijn deze evenementen onmogelijk. En toch vinden ze plaats. Zo’n nieuwe werkelijkheid betekent meer onzekerheid. Klimaatverandering gaat kennelijk sneller dan we dachten.

Lees meer

Hoe we door blockchain de ongezouten waarheid weten

In de afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat onderzocht wat blockchain kan betekenen voor de organisatie. Hierbij hebben we gekeken naar hoe we de werkprocessen met partners in de keten slimmer kunnen inrichten.

Lees meer

Wetenschap met impact!

Op 24 oktober 2023 vond in het LEF Future Center het symposium ‘Early Warnings: making impact!’ plaats onder de vlag van het NMDC (Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de Leefomgeving).

Lees meer

Ruimte voor publieke waarde bij de Lichtkogel Experience

Publieke waarde, wat is dat eigenlijk? Tijdens de Lichtkogel Experience gingen we hierover met elkaar in gesprek. Nu we aan de vooravond staan van grote transities in de ruimtelijke inrichting van Nederland, is dit voor burgers, bestuurders en professionals een heel belangrijk onderwerp.

Lees meer

Colofon

Strategische Verkenningen
Dit is een nieuwsbrief van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en nieuws op onze website: Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen.

Meedenken?
Heb je ideeën of input voor het programma? Stuur een e-mail naar info.sv@rws.nl.