Beeld: ©RWS WVL

Uitnodiging Lichtkogel Experience: Hitte

Datum: 13 juni 13:00 - 17:00 uur
Locatie: KAS Woerden, De Bleek 13, Woerden

Lichtkogel Experience: Hitte

Hittepieken en langere periodes van warmte zullen in de toekomst vaker voorkomen. Wat zijn de trends op het gebied van hitte? Welke gevolgen hebben hittegolven voor de fysieke leefomgeving? Wat zijn nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen voor extreme hitte? Tijdens de Lichtkogel Experience gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Hitte zorgt voor problemen die we niet altijd kunnen overzien. Hitte overkomt ons en leidt tot kwetsbaarheid en ander gedrag van mensen, dieren en planten. Welke mogelijkheden hebben we om problemen inzichtelijk te maken en op te lossen? Kan de natuur, zoals in de vorm van groene infrastructuur, de probleemoplosser zijn?

Lees de artikelen over dit onderwerp in de Lichtkogel

Het programma

Klimaatonderzoeker Peter Siegmund (KNMI) ziet dat er voortdurend hitterecords worden gebroken. Hij geeft daar graag wat context bij. Zo is Groningen nu net zo warm als Maastricht vroeger. Landschapsarchitect René van der Velde (Urban Forestry, TU Delft) houdt zich bezig met kennisontwikkeling op het gebied van groene infrastructuur. Hij vertelt over urban forestry als aanpak voor klimaatadaptatie in steden en landschappen.

Ga in gesprek met experts op het gebied van hitte, onder meer Marit Heinen en Lisette Klok van stichting Climate Adaptation Services, Lisette Goes van Rijkswaterstaat, Yvette van der Velde (NGinfra) en Lisette de Senerpont Domis (NIOO-KNAW, onder voorbehoud) en met de andere deelnemers. Deze inspirerende en actieve bijeenkomst vindt plaats bij KAS Woerden.

Kijk voor het volledige programma op delichtkogel.nl/experience

Aanmelden

Hoe heet wordt Nederland? Hoe kwetsbaar zijn onze netwerken en infrastructuur? Wat zijn de gevolgen voor mensen en de natuurlijke omgeving? Hoe kunnen we ingrijpen op de gevolgen van hitte? Hoe kunnen we klimaatadaptiever werken en bouwen om koel te blijven? Kunnen we daar met elkaar een bijdrage aan leveren? En zo ja, hoe dan? Kom naar de Lichtkogel Experience Hitte.

Aanmelden kan via delichtkogel.nl/experience

Colofon

Strategische Verkenningen
Dit is een nieuwsbrief van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en nieuws op onze website: Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen.

Meedenken?
Heb je ideeën of input voor het programma? Stuur een e-mail naar info.sv@rws.nl.