Beeld: ©RWS WVL

Uitnodiging Lichtkogel Experience: Publieke waarde

Datum: 14 november 2023 13:00 - 17:00 uur
Locatie: Fort bij Vechten, Achterdijk 12, Bunnik

Nieuwe editie van de Lichtkogel: Publieke waarde

Het nieuwe trenddossier van de Lichtkogel gaat over publieke waarde. De afgelopen  decennia stond de term vooral voor economische waarde. Overheden moesten een stapje opzij doen voor de markt. Maar er vindt nu een omwenteling plaats.

We beseffen steeds meer dat we voor grote maatschappelijke opgaven staan in ons land. Denk aan de klimaatverandering, de afname van biodiversiteit, de energietransitie en de woonopgave. Bij het oplossen van deze opgaven moeten keuzes worden gemaakt. Niet alles kan overal.

Maar hoe maken we die keuzes? Wat vinden we belangrijk in onze maatschappij? Voor antwoorden op deze vragen is een brede heroriëntatie op publieke waarde nodig. En dat vraagt ook om een andere manier van denken en werken van ambtenaren, bedrijven en burgers.

Lees de artikelen over dit onderwerp op delichtkogel.nl

Lichtkogel Experience Publieke waarde: het programma

Op dinsdagmiddag 14 november organiseren we in Fort bij Vechten een Lichtkogel Experience over publieke waarde. Tijdens deze bijeenkomst leiden 4 sprekers de vraagstukken van deze tijd in: Marije van den Berg, Marjan Slob, Annemarie Costeris en Robert Duiveman. Denker des Vaderlands Marjan Slob denkt met ons na over hoe ‘Water en bodem sturend’ in botsing kan komen met de waarden van bewoners. Wat vraagt dit van ons?

Daarna gaan we in 4 groepen onder leiding van deze sprekers met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we beter naar elkaar luisteren en tot overeenstemming komen? Hoe kunnen we in onze praktijk het publieke belang goed dienen? En hoe kunnen we gemeenschappelijke grond voor de toekomst vinden?

Kijk voor het volledige programma op delichtkogel.nl/experience

Lichtkogel Experience: Aanmelden

Is het einde van de bedrijfsmatige overheid aangebroken? Wat is goede zorg voor onze leefomgeving nu de ruimte schaars is? Hoe kunnen overheden en organisaties digitalisering inzetten voor het publieke belang? En hoe verdelen we duurzame energie eerlijk over bevolkingsgroepen? Ga met ons en elkaar in gesprek over publieke waarde. Kom naar de Lichtkogel Experience over dit onderwerp.

Meld je aan via delichtkogel.nl/experience

Colofon

Strategische Verkenningen
Dit is een nieuwsbrief van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en nieuws op onze website: Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen.

Meedenken?
Heb je ideeën of input voor het programma? Stuur een e-mail naar info.sv@rws.nl.