Nieuwsbrief | Over de nieuwe plaatsingsinstructie voor wegafzettingen, de inzet van drones bij inspecties van kunstwerken en het nieuwe scheepvaartsysteem IVS Next.

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ gaan we in op de nieuwe plaatsingsinstructie voor wegafzettingen. Ook leest u meer over de inzet van drones bij de inspectie van kunstwerken en de ontwikkeling van het scheepvaartinformatiesysteem IVS Next. Verder in dit nummer: Hoe staat het met het Betonakkoord?, de lessen van circulair bouwen, PAS en PFAS en nog veel meer.

‘Veilig werken is een zaak van ons allemaal’

Alle wegwerkers weten dat hun werk niet zonder gevaar is. Daarom worden er voorafgaand aan werkzaamheden wegafzettingen geplaatst. Maar ook dat moet veilig gebeuren. Reden voor Rijkswaterstaat en marktpartijen om gezamenlijk een uniforme instructie te ontwikkelen voor het veilig plaatsen én verwijderen van deze zogenoemde verkeersmaatregelen.

Lees verder

Drone-inspecties: het assetmanagement van de toekomst

Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om inspecties van kunstwerken met drones uit te voeren. De markt denkt hierin volop mee én komt met vernieuwende ideeën. ‘Over vijf jaar zijn voorspellende modellen voor bruginspecties de norm.’

Lees verder

IVS Next: samen flexibel software moderniseren

Voor de ontwikkeling van het scheepvaartinformatiesysteem IVS Next koos Rijkswaterstaat een nieuwe aanpak. Met adviesorganisatie ICTU werd geleerd om cyclisch te werken en is een eigen ontwikkelstraat opgezet. IT-leverancier Technolution helpt met specifieke kennis over trajectplanning. ‘We zijn oprecht blij met deze manier van samenwerken.’

Lees verder

Kennis en ervaringen over circulair bouwen delen

De Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen heeft de eerste resultaten opgeleverd.
Conclusie: het is een vernieuwende en effectieve manier om gezamenlijk inzicht te krijgen in wat al circulair wordt uitgevraagd en welke innovatievragen nog moeten worden doorontwikkeld.

Lees verder

Gedeelde zorgen over stikstof en PFAS

Eind mei 2019 deed de Raad van State een vergaande uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Begin november nodigden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat de markt uit om met elkaar van gedachten te wisselen én kennis te delen.

Lees verder

Betonakkoord: de betonsector verduurzaamt

De hele betonketen van binnenuit verduurzamen, dat is het doel van het Betonakkoord. Voorzitter Jacqueline Cramer en Rob van Gijzel, voorzitter van branchevereniging Betonhuis, maken na anderhalf jaar de balans op. ‘We zijn op stoom, maar er is nog veel innovatie nodig om onze doelen te halen.’

Lees verder