Nieuwsbrief | Over plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’, 100 km/h overdag en project A16 Rotterdam

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ gaan we uitgebreid in op het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Ook leest u over het doorvoeren van de snelheidsverlaging, het project A16 Rotterdam en nog veel meer.

Op weg naar een vitale infra

Rijkswaterstaat en marktpartijen werken gestaag aan de benodigde brede transitie in de infrasector. Met als doel: we gaan samen voor een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Lees meer

Samen bouwen aan vertrouwen

Het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ is in nauwe samenwerking en in overeenstemming met de markt tot stand gekomen. Michel Wijbrands, programmamanager infra en industrie bij Techniek Nederland en Jan de Ruiter, voorzitter van de Raad van Bestuur van VolkerWessels, vertellen hoe zij dit hebben ervaren.

Lees meer

‘Het roer moet om’

Samen met de markt werken aan een duurzame, innovatieve en financieel gezonde infrasector. Dat is het doel van het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Een trotse Michèle Blom, directeur-generaal (DG) van Rijkswaterstaat, vertelt: ‘We moeten én willen het samen doen.’

Lees meer

Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel én veilig doorgevoerd

Met een maximumsnelheid van 100 km/h overdag maakt de overheid de weg vrij voor nieuwe bouw- en infraprojecten. Dankzij goede samenwerking wisten Rijkswaterstaat en onderhoudsaannemers deze maatregel snel en veilig door te voeren.

lees meer

Samen onderweg naar duurzame innovaties

Bij de planvorming en uitvoering van de A16 Rotterdam staat duurzaamheid hoog op de agenda. Dit wordt gezien, want onlangs werd het project onderscheiden met een “Duurzame Parel”. Stefan van der Voorn, contractmanager van het project A16 Rotterdam, en Hein Versteegen, directeur van bouwcombinatie De Groene Boog, vertellen er meer over.

Lees meer

Flexibele inkoopmethode bevordert energiebesparing mkb

Om bedrijven in beweging te krijgen voor energiebesparing, koopt Rijkswaterstaat samen met gemeenten en omgevingsdiensten energieadvies in. Deze bijzondere inkoopprocedure op basis van het ‘Open House’ model is nieuw voor Rijkswaterstaat. Inkoopadviseur Rogier de Wilde: ‘Voor de markt is dit model minder complex dan aanbestedingen en raamovereenkomsten. Het is dynamischer.’

Lees meer

Prestatiecontracten voor onderhoud verbeterd

Rijkswaterstaat heeft 3 nieuwe prestatiecontracten opgesteld voor het onderhoud van (vaar)wegen. Deze contracten kennen meerdere verbeteringen, die moeten zorgen voor meer kwaliteit en efficiëntie binnen de keten van partijen die zich bezighouden met de instandhouding van onze infra (instandhoudingsketen).

Lees meer