Nieuwsbrief | Over de Rijkswaterstaat Marktdag 2020, de renovatie van de Heinenoordtunnel en het programma AIRBIM

De nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ is verschenen! Lees over de online Rijkswaterstaat Marktdag, hoe bij de renovatie van de Heinenoordtunnel standaard bouwblokken worden ontwikkeld voor de bediening, sluisdeuren van verschillende materialen duurzaam zijn uitgevraagd en hoe Rijkswaterstaat taxateursdiensten heeft aanbesteed. Verder onder meer aandacht voor het programma AIRBIM, het nieuwe raamcontract Evenementen en het hybride contract bij het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal.

Marktdag 2020: doorwerken aan een vitale infrasector

De Rijkswaterstaat Marktdag was dit jaar helemaal digitaal. Voorafgegaan door online werksessies over actuele onderwerpen zoals duurzaamheid, V&R en digitalisering. En met een webinar waarbij Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat en marktpartijen met elkaar in gesprek gingen over de transitie naar een vitale infrasector.

Lees meer

Renovatie Heinenoordtunnel: de tunnel van de toekomst

De Heinenoordtunnel wordt gerenoveerd en daarbij voorzien van nieuwe generieke en herbruikbare bouwblokken voor de bediening, besturing en bewaking. Door in de aanbesteding al te focussen op samenwerking, maakten opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Savera III een vliegende start.

Lees meer

AIRBIM: betere samenwerking door het delen van data

Als grootste assetmanager van Nederland moet Rijkswaterstaat kunnen beschikken over areaaldata die juist, volledig, betrouwbaar en vindbaar zijn. Het programma AIRBIM richt zich sinds 2019 op het opslaan, beheren en ter beschikking stellen van deze informatie voor de eigen organisatie én voor de markt.

Lees meer

Sluisdeuren homogeen en duurzaam vervangen

Hoe kunnen we ontwerpen op basis van Life Cycle Costs (LCC) en Levens Cyclus Analyse (LCA) in aanbestedingen uniformer uitvragen, zodat marktpartijen tot homogene en duurzamere ontwerpen komen? Met die vraag gingen Rijkswaterstaat en ingenieursbureaus samen aan de slag.

Lees meer

Raamovereenkomst Evenementen: creatief omgaan met de coronamaatregelen

De aanbesteding voor de nieuwe, duurzame raamovereenkomst Organiseren en realiseren van zakelijke- en organisatiebijeenkomsten (kortweg: ‘Evenementen’) was in volle gang toen de coronamaatregelen van kracht werden. Gelukkig bleken de winnende evenementenbureaus zeer snel in staat online evenementen van hoog niveau te organiseren.

Lees meer

Hybride contract: van papier naar praktijk

Binnen het Project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werken Rijkswaterstaat en aannemer Ploegam op vernieuwde wijze samen: met een hybride contract. De eerste ervaringen: ‘Wees niet huiverig om zaken wat meer open te gooien en de samenwerking op te zoeken. Het is een verrijking.’

Lees meer

Voorbereid zijn op de effecten van klimaatverandering

Wat hebben Dordrecht, Värmland en het Ringköbingfjord gemeen? Het zijn allemaal locaties waarvoor een interdisciplinaire groep experts praktische, efficiënte en toekomstbestendige oplossingen in kaart brengt voor problemen als gevolg van klimaatverandering. Rijkswaterstaat leidt dit project en testte onlangs met de gemeente Dordrecht een methodiek om gesprekken vanuit verschillende perspectieven te voeren.

Lees meer

Aanbesteding taxateursdiensten: laagdrempelig, flexibel en praktisch

Wat doe je als je als grote opdrachtgever moet aanbesteden in een markt vol kleine bedrijven en zzp’ers, die allemaal nauwelijks ervaring hebben met aanbestedingen? Dan neem je die partijen mee in het denkproces en begeleid je ze van A tot Z. Rijkswaterstaat deed dit bij de aanbesteding Taxateurs Grondverwerving en Nadeelcompensatie.

Lees meer

Rijkswaterstaat gunt planuitwerking A7/A8 Amsterdam - Hoorn aan Witteveen+Bos

Rijkswaterstaat heeft de planuitwerking van het project A7/A8 Amsterdam - Hoorn gegund aan advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Bijzonder is dat er tijdens de aanbesteding al vroeg werd overlegd met marktpartijen.

Lees meer