Nieuwsbrief | Over klimaatneutraal en circulair werken, het hergebruik van bruggen en onze samenwerking met hogescholen en universiteiten

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ gaan we uitgebreid in op klimaatneutraal en circulair werken. U vindt onder meer artikelen over circulair wegmeubilair en het hergebruik van bruggen. Ook leest u over onze samenwerking met hogescholen en universiteiten en nog veel meer.

Samen onze klimaatimpact terugbrengen naar nul

Met een ambitieuze strategie wil Rijkswaterstaat fors bijdragen aan de aanpak van de klimaatverandering. Het doel voor 2030: netto nul CO2-uitstoot en volledig circulair werken. ‘We hebben een mooie kans om de markt via ons inkoopgedrag mee te nemen in deze ambities.’

Lees verder

Op zoek naar duurzaam wegmeubilair

Hoe zien de rijkswegen er over 30 jaar uit? Zien we dan nog steeds veel geleiderails, portalen en borden? Bij Rijkswaterstaat verwachten we het niet. Samen met marktpartijen zoeken we naar circulaire en innovatieve oplossingen voor wegmeubilair. ‘Er zijn ideeën in overvloed’.

Lees verder

Een tweede leven voor oude bruggen

Hoe mooi zou het zijn als we een tweede kans geven aan bruggen die nog niet het einde van hun fysieke levensduur hebben bereikt, maar al wel plaats moeten maken voor een nieuwe? Heel mooi natuurlijk! Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat samen met marktpartijen en andere overheden de mogelijkheid om bruggen te hergebruiken. De Keizersveerbruggen waren een ideaal studieobject.

Lees verder

In één weekend klaar voor 9.000 thuiswerkers

Op donderdag 12 maart roept minister-president Mark Rutte werkend Nederland op om vooral thuis te gaan werken. Rijkswaterstaat pakt die handschoen meteen op. In één weekend wordt de maximale gelijktijdige belasting voor de telewerkvoorziening opgeschaald naar 9.000 werkplekken.

Lees verder

Voedingsbodem voor kennisontwikkeling en -behoud

Rijkswaterstaat werkt intensief samen met universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen. De samenwerking draait om kennisontwikkeling en -behoud en gaat verder dan alleen het regelen van stageplekken.

Lees verder

Met multidisciplinaire teams werken aan waterkeringsveiligheid

Met een dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor waterkeringsveiligheid zet Rijkswaterstaat een unieke aanbesteding in de markt. ‘Normaal gesproken gebruiken we een DAS voor inhuur. Wij gaan er producten mee inkopen, die worden opgeleverd door multidisciplinaire werkgroepen van experts op het gebied van waterkeringsveiligheid.’

Lees verder