Nieuwsbrief | Over duurzamere kustlijnzorg door innovatief partnerschap, de winst van tijdig betalen en eerlijke koffie

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ gaan we in op hoe innovatief partnerschap leidt tot duurzamere kustlijnzorg. Ook vindt u artikelen over tijdig betalen en circulaire geleiderails. Daarnaast leest u hoe de markt meedenkt over nieuwe raamovereenkomsten, en nog veel meer…

Innovatief partnerschap: ‘Samen de systeemsprong maken’

Rijkswaterstaat wil de kustlijnzorg verduurzamen met slimme, kostenefficiënte innovaties. Dat gebeurt met een nieuwe manier van aanbesteden: het innovatiepartnerschap. Samen met bedrijven onderzoeken we hiermee stapsgewijs of en zo ja hoe kansrijk innovaties zijn.

Lees meer

Contract warme dranken: eerlijke koffie uit een duurzame beker

In het nieuwe contract voor warme dranken focust Rijkswaterstaat op een eerlijke en transparante koffieketen. Door samen te werken met mkb-bedrijven This Side Up en Special Roast levert contractwinnaar Selecta zelfs een primeur op dit gebied.

Lees meer

Nieuwe raamovereenkomsten: weg van het wij-zijgevoel

Een zo eenvoudig mogelijk flexibel contract maken, om daar samen met de markt de schouders onder te zetten. Dat is er de laatste jaren bij de raamovereenkomsten van Rijkswaterstaat nogal eens bij ingeschoten. Voor 4 nieuwe raamovereenkomsten hebben markt en Rijkswaterstaat elkaar daarom veelvuldig opgezocht.

Lees meer

Tijdig betalen: goed voor de markt én voor Rijkswaterstaat

Vlotte betaling door opdrachtgevers is van wezenlijk belang voor elk bedrijf. Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos was hierover in gesprek met Rijkswaterstaat, toen de coronacrisis uitbrak. Resultaat is het Handelingskader Liquiditeit, waarmee Rijkswaterstaat de liquiditeit van de markt helpt te verbeteren en hen extra wil steunen in deze bijzondere tijden.

Lees meer

Koplopers wijzen de weg naar ultiem duurzaam asfalt

Met een prijsvraag en een koploperaanpak geeft Rijkswaterstaat een extra boost aan de verduurzaming van de asfaltsector. Rien Huurman van het prijswinnende BAM Infra: ‘Om de klimaatdoelen te halen, is een projectoverstijgende aanpak nodig.’

Lees meer

Samen digitalisering in de watersector versnellen

Voor de watersector heeft digitalisering een enorme potentie. Daarom werken bedrijven, overheid en kennisinstituten samen in het innovatieplatform Digishape. ‘Door het delen en combineren van data, computermodellen en visualisaties komen we tot betere en efficiëntere oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan.’

Lees meer

‘Circulaire geleiderails hebben de toekomst’

Rijkswaterstaat wil circulair werken en zo min mogelijk primaire grondstoffen gebruiken. Samen met aannemers, leveranciers en gespecialiseerde bedrijven werkt de organisatie daarom aan de renovatie van geleiderails. Uit een verkenning blijkt dat het technisch en economisch haalbaar is. Nu wordt gekeken of het ook werkt in de praktijk.

Lees meer