Nieuwsbrief | Over hoe je een lopend contract extra duurzaam maakt, een mooie zoektocht naar zo duurzaam mogelijke gladheidbestrijding en hoe jonge professionals van Rijkswaterstaat en marktpartijen elkaar binnen de nieuwe raamovereenkomst ingenieursdiensten opzoeken.

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ vertellen we hoe in een lopend onderhoudscontract extra duurzaamheidsafspraken zijn gemaakt. Ook gaan we in op de rol van duurzaamheid bij de onlangs afgeronde aanbesteding voor nieuw gladheidbestrijdingsmaterieel. Verder lees je onder andere hoe jonge professionals van Rijkswaterstaat en marktpartijen elkaar binnen de SROK ingenieursdiensten opzoeken en over het experiment met MKI-optellen, waarmee Rijkswaterstaat de markt nog meer triggert om in aanbestedingen met duurzame oplossingen te komen.

Hoe je een lopend contract extra duurzaam maakt

In het lopende contract voor het groot onderhoud van de wegen in Zuid-Holland zocht Rijkswaterstaat naar extra duurzaamheidsmaatregelen. Aannemer Van Gelder ging de uitdaging aan én deed er nog een schepje bovenop door te investeren in elektrische machines. ‘We lopen vooruit op de vraag van opdrachtgevers.’

Lees meer

Een mooie zoektocht naar zo duurzaam mogelijke gladheidbestrijding

Jaarlijks vervangt Rijkswaterstaat een deel van zijn gladheidbestrijdingsmaterieel. Bij de inkoop van deze nieuwe strooiers en sneeuwploegen speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Paul Bosma en Rinse Nieuwsma van Rijkswaterstaat vertellen over de onlangs afgeronde aanbesteding voor nieuw materieel.

Lees meer

De rol van opdrachtgever en opdrachtnemer omgedraaid

In de nieuwe raamovereenkomsten voor ingenieursdiensten en proces- en projectbeheersing staat samenwerking centraal, vandaar de naam ‘Samenwerkingsraamovereenkomst’ (SROK). In een jongerencommissie zoeken jonge professionals van Rijkswaterstaat én marktpartijen elkaar binnen de SROK ingenieursdiensten op. Dit leidt tot frisse ideeën, zoals het omdraaien van de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees meer

Experiment MKI-optellen: ‘Veiligheid en duurzaamheid zijn uiteindelijk onbetaalbaar’

Met de Milieukostenindicator (MKI) daagt Rijkswaterstaat marktpartijen uit om in aanbestedingen met duurzame oplossingen te komen. Om de markt nóg meer te triggeren, experimenteert Rijkswaterstaat nu ook met MKI-optellen, zoals bij een onderhoudscontract voor tunnels in West Nederland Zuid. ‘Het is een goede manier om de duurzaamheid van inschrijvende marktpartijen te vergelijken.’

Lees meer

Catchy: een stap dichterbij plasticvrije rivieren en oceanen

Hoe voorkomen we dat plastic de zee bereikt of in de rivier achterblijft? In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ging Rijkswaterstaat samen met de markt op zoek naar een antwoord. Het resultaat: Catchy. Een innovatief systeem dat tijdens een pilot van 11 maanden 462 kg zwerfafval in de Nieuwe Maas opving. Projectleiders Wijnand Kooring van Rijkswaterstaat en Elise Blondel van Allseas werkten samen aan de pilot en delen hun ervaringen.

Lees meer

De circulaire economie stimuleren met buyer groups

Inkoop speelt een belangrijke rol bij het realiseren van een circulaire economie. Maar hoe stimuleer je dit dan als overheid? Bijvoorbeeld door de inzet van buyer groups. Jeroen van Alphen, coördinator buyer groups bij Rijkswaterstaat, geeft tekst en uitleg.

Lees meer

Uitvoeringsagenda geeft overzicht innovatieprojecten Rijkswaterstaat

De innovatie-uitvoeringsagenda geeft een overzicht van de belangrijkste innovatieopgaven en innovatieportfolio’s vanuit de focuspunten van Rijkswaterstaat. We hebben onze partners – marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden – hard nodig en nodigen hen uit om mee te denken.

Lees meer