Nieuwsbrief | Over de weg naar de emissieloze bouwplaats met elektrisch materieel, het twee-fasen proces, de slimme mobiele barrier Go-Barry en de overgang naar circulaire kantoorinrichting

In de nieuwe editie van ons ‘online magazine Rijkswaterstaat &’ gaan we in op de ontwikkelingen rond elektrisch materieel op de bouwplaats. Ook vindt u artikelen over het twee-fasen proces bij de aanbesteding van infraprojecten, de slimme mobiele barrier Go-Barry en de circulaire inrichting van onze kantoren.

De emissieloze bouwplaats: ‘Toon lef en zorg dat je meedoet!’

De belangrijkste oplossing voor een bouwplaats zonder schadelijke uitstoot is duidelijk: gebruik elektrisch materieel. Met het Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek – een van de transitiepaden uit de strategie op weg naar klimaatneutrale  en circulaire infraprojecten – daagt Rijkswaterstaat de markt uit om de nodige stappen te zetten.

Lees meer

Mobiele barrier: hand in hand voor optimale innovatiekracht

De slimme mobiele barrier Go-Barry maakt de weg tijdens werkzaamheden veiliger voor weggebruikers en wegwerkers. Het idee voor de innovatie kwam van Thijs Hagedoorn, hoofduitvoerder bij Boskalis, en werd tot uitvoering gebracht in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

Lees meer

Twee-fasen proces: fundament onder eerlijke afspraken

Het twee-fasen proces helpt om risico’s rond met name grote infraprojecten te beheersen, voor opdrachtgever én opdrachtnemer. Rijkswaterstaat, juristen en vertegenwoordigers uit de bouwwereld zijn bezig met het verkennen en uitwerken van dit instrument. Ook worden de eerste ervaringen opgedaan bij concrete projecten.

Lees meer

Landelijk Meetnet Water: de verborgen deltawerken

Met het Landelijk Meetnet Water (LMW) verzamelt Rijkswaterstaat op 450 plekken in, aan en op het water allerlei gegevens óver het water. Die gegevens deelt Rijkswaterstaat niet alleen met partners, zoals de waterschappen, het KNMI en de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ook burgers profiteren van deze informatie. Maar wat voor wereld schuilt er achter het LMW?

Lees meer

Kantoorinrichting: van lineair product naar circulaire dienst

Met de aanbesteding circulaire kantoorinrichting koos de rijksoverheid bewust voor een aanjagersrol op duurzaamheidsgebied. Dat heeft, mede door de omvang van de opdracht, de markt flink in beweging gebracht.

Lees meer

Kennis over explosieven uit Tweede Wereldoorlog op één plek

Het is een langgekoesterde wens van veel gemeenten: halverwege 2021 opent het landelijke kenniscentrum over het omgaan met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Gemeenten kunnen met deze kennis vervolgens bijdragen aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de bodem. Kwartiermakers Remco de Boer en Berry van ‘t Wel (Rijkswaterstaat) en afnemer Joost Martens (gemeente Rotterdam) leggen uit waarom het nieuwe kenniscentrum een belangrijke stap vooruit is.

Lees meer

4 jaar De Bouwagenda: basis is gelegd, nu verder doorpakken

Na 4 jaar is er een eind gekomen aan De Bouwagenda, het programma waarin alle geledingen van de bouw hebben samengewerkt om de sector klaar te stomen voor grote maatschappelijke opgaven. Er is in die jaren een mooie basis gelegd, maar er moet ook nog veel gebeuren, zo bleek tijdens de slotbijeenkomst op 18 maart 2021.

Lees meer