Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie

De nieuwsbrief voor alle zakelijke partners van Rijkswaterstaat.
Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

SBIR Circulaire Viaducten: 3 veelbelovende oplossingen naar fase van prototypes

Voor de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten zijn 3 consortia geselecteerd die een prototype circulair viaduct mogen realiseren. Rijkswaterstaat zal in nauwe samenwerking met de consortia te werk gaan om tot het prototype te komen.

Lees meer

Twee-fasen proces bij renovatie IJsselbruggen: tijd, geld, scope én plezier

De 2 stalen bruggen in de snelweg A12 over de IJssel bij Arnhem zijn toe aan renovatie en versterking. In maart 2021 gunde Rijkswaterstaat de opdracht hiertoe aan Savera IJsselbruggen, een combinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services. Projectmanagers Koen van der Kroon van Rijkwaterstaat en Rosalie van Dijk van Savera vertellen over dit project en het twee-fasen proces dat hier wordt toegepast.

Lees meer

Werk mee aan verduurzamen van de infrasector op www.duurzame-infra.nl

Het programma klimaatneutrale en circulaire infrastructuur nodigt marktpartijen, medeoverheden en kennisinstellingen uit om mee te doen aan de invulling van de zogeheten roadmaps. Hierin wordt de meest realistische route naar een klimaatneutrale en circulaire infrasector bepaald.

Lees meer

Rijkswaterstaat en markt testen duurzaam beton in ‘proeftuin Afsluitdijk’

In de proeftuin Afsluitdijk geeft Rijkswaterstaat 8 partijen uit de betonsector de kans om hun innovatieve, duurzame betonmengsels in de praktijk te testen. De proeftuin werd op 8 april 2021 gelanceerd tijdens de InnovatieExpo 2021.

Lees meer

Naar een vitale infrasector: goede voortgang in transitieaanpak Rijkswaterstaat en markt

Rijkswaterstaat en markpartijen boeken goede voortgang in de in maart 2020 ingezette transitie ‘naar een vitale infrasector’. Er zijn diverse projecten opgestart waarin ervaring wordt opgedaan met nieuwe samenwerkings- en contractvormen die moeten leiden tot een goede risicobeheersing, betere voorspelbaarheid en een gezond financieel resultaat.

Lees meer