Nieuwsbrief | Over duurzaam beton op de Afsluitdijk, conflicterende belangen bij de aanleg van Windpark Maasvlakte 2 en de kansen van blockchain voor Rijkswaterstaat en ketenpartners

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’  gaan we in op de proeftuin duurzaam beton bij de Afsluitdijk, hoe het groot onderhoud van de A6 duurzaam werd uitgevoerd en hoe blockchain kan zorgen voor beter strooizout. Verder lees je onder andere over de Groeituin Social Return, waarin Rijkswaterstaat en leveranciers samen kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de aanleg van het Windpark Maasvlakte 2, waar bestuurlijke partijen met soms conflicterende belangen elkaar toch weten te vinden.

Versterking Afsluitdijk ideale test voor duurzaam beton

Kunstwerken als bruggen en tunnels hebben een belangrijk aandeel in de klimaatimpact van Rijkswaterstaat. In de proeftuin duurzaam beton bij de Afsluitdijk krijgen 8 marktpartijen daarom de kans om hun innovatieve betonmengsels langdurig onder extreme omstandigheden te testen. De uitkomsten worden gepubliceerd, zodat de hele sector ervan kan leren.

Lees meer

Duurzaam groot onderhoud A6: om te innoveren moet je de lat hoger leggen

De A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug moest na groot onderhoud een duurzame, circulaire snelweg worden. Deze ambitie zorgde tijdens de uitvoering voor een race tegen de klok, toen bleek dat het geplande hergebruik van hoogovenslakken niet mogelijk was. Met gezamenlijke inspanning kwamen Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans samen toch op tijd én duurzaam over de finishlijn.

Lees meer

Hoe blockchain kan zorgen voor beter strooizout

Zeg je blockchain, dan zeg je voor veel mensen bitcoin. Maar blockchain is veel meer dan een slim systeem voor het handelen in digitale munten. Deze relatief nieuwe technologie biedt namelijk ook veel kansen en mogelijkheden voor Rijkswaterstaat om efficiënter en transparanter samen te werken met ketenpartners en de markt.

Lees meer

Van repareren naar realtime onderhouden

Binnen het programma Vitale Assets werkt Rijkswaterstaat met sensortechnologie en big data aan voorspelbaar onderhoud. Daarmee zal regulier onderhoud aan objecten steeds meer plaatsmaken voor realtime onderhoud. Bij verschillende objecten doet Rijkswaterstaat samen met de markt ervaring op met open data en de gevolgen voor contracten.

Lees meer

Groeituin Social Return: de menselijke kant van duurzaamheid

De Rijksoverheid zet zich al jaren in om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt. Dat dit op veel verschillende manieren kan, is goed te zien in de Groeituin Social Return bij Rijkswaterstaat. ‘Ieder mens heeft talenten die hij kan inzetten voor onze maatschappij.’

Lees meer

Veiligheidsladder wordt eis in contracten Rijkswaterstaat

Opdrachtnemers opgelet! Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend de Veiligheidsladder in aanbestedingen en contracten. Rijkswaterstaat, een van de initiatiefnemers van de Governance Code, zal certificering volgens de Veiligheidsladder gaan eisen in contracten.

Lees meer

Aanleg Windpark Maasvlakte 2: conflicterende belangen en een gedeeld doel

De Tweede Maasvlakte ligt in de gemeente Rotterdam. De ondergrond is eigendom van de staat. En het hoort bij het industriegebied van het havenbedrijf. Een complexe situatie. Bij de aanleg van Windpark Maasvlakte 2 hadden veel partijen belangen en zeggenschap. Maar hoe kom je dan tot een constructie waarin iedere partij zich kan vinden?

Lees meer

Nationale Bruggenbank stimuleert hergebruik van bruggen

De Nationale Bruggenbank is een onafhankelijk platform van overheden voor overheden, waar vraag en aanbod van gebruikte bruggen samenkomt. Sinds de lancering op 11 maart 2021 is er veel gebeurd. Barbara Kuipers, senior adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat, geeft een update.

Lees meer

Marktvisie helpt bij circulaire inkoop van BOA-kleding

Rijkswaterstaat heeft samen met de Buyer Group circulair textiel een marktvisie ontwikkeld voor de inkoop van BOA-kleding. Dit geeft inkopers van gemeenten en andere overheden handvatten om inkoop van BOA-kleding zo duurzaam mogelijk te organiseren. Marktpartijen krijgen met de visie inzicht in de vraag en de duurzaamheidsambities van de overheid bij de inkoop van textiel.

Lees meer