Nieuwsbrief | Over de transitie naar een vitale infrasector, de nieuwe generatie onderhoudscontracten en het programma Drone2Go

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ gaan we in op de voortgang van de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’, over het hoe en waarom van de nieuwe generatie onderhoudscontracten, en hoe Rijkswaterstaat samen met andere hulpverlenende organisaties drone-innovaties wil versnellen. Verder lees je onder andere over de samenwerking met innovatiecentrum Holst Centre en hoe duurzaam baggeren steeds een beetje dichterbij komt.

Op weg naar een vitale infra: meer begrip, meer vertrouwen, meer schwung

De transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ krijgt steeds meer vorm. Rijkswaterstaat en markt werken dan ook steeds intensiever samen. Transitiedirecteur Maarten Neelis (Rijkswaterstaat), Leonie Koops (Witteveen + Bos) en Bart Smolders (Heijmans) vertellen er meer over.

Lees meer

Nieuwe onderhoudscontracten: focus op de juiste prikkels

Een betere aansluiting op het assetmanagement en op de dagelijkse praktijk. Dit zijn twee van de beoogde verbeteringen die de nieuwe onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat moeten gaan opleveren. ‘Heb je een contract richting de 10 jaar, dan word je vanzelf een betere huisvader voor je areaal.’

Lees meer

Stapsgewijs naar een landelijk netwerk van drones

Met het programma Drone2Go wil Rijkswaterstaat samen met andere hulpverlenende organisaties drone-innovaties versnellen. Ariea Vermeulen (Rijkswaterstaat) en Remco Aagtjes (Politie Oost-Nederland): ‘We bouwen samen aan een stevig fundament voor de toekomst van drones.’

Lees meer

Hightech in de GWW-sector: sensoren in het asfalt

In tijden van schaarste kan innovatie nieuwe perspectieven bieden. Zo onderzoekt Rijkswaterstaat samen met innovatiecentrum Holst Centre kansrijke technologie voor toepassing in de GWW-sector. Sensortechnologie in asfalt bleek zo’n kans.

Lees meer

Duurzaam baggeren steeds een beetje dichterbij

Langs de kust en in de Nederlandse rivieren wordt veel gebaggerd. Een energie-intensief proces, waarbij duizenden liters dieselolie per dag worden verbruikt. Met het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud zet Rijkswaterstaat samen met de markt stappen om dit vanaf 2030 klimaatneutraal en circulair te doen.

Lees meer

Betere verkeersinformatie door data uit auto’s

Auto’s verzamelen en gebruiken grote hoeveelheden data. Hierdoor kan de auto beter functioneren en vindt de automobilist beter zijn weg. Maar er kan nog veel meer mee. Zo gebruikt Rijkswaterstaat sinds begin 2022 een deel van die data om file-informatie te verzamelen en in te grijpen, als dat nodig is. Daarbij wordt op meerdere fronten samengewerkt met de markt.

Lees meer

De markt in beweging brengen met de CO2-Prestatieladder

Met de CO2-Prestatieladder stimuleert de rijksbrede inkoopcategorie Werkplekomgeving leveranciers om te verduurzamen. Met succes, aldus categoriemanager Tamara van Vastenhoven: ‘We zien dat we met onze inkoopkracht de markt in beweging brengen.’

Lees meer

Samenwerkingsplatform SROK: een speeltuin om van elkaar te leren

In de samenwerkingsraamovereenkomsten (SROK’s) voor ingenieursdiensten en proces- en projectbeheersing staat – de naam zegt het al – samenwerking centraal. Een nieuw platform moet dit nog meer handen en voeten geven.

Lees meer