Nieuwsbrief | Over laadpunten maken met zonne-energie, meer waarde halen uit samenwerking bij onderhoudsprojecten en onderzoeks- en adviesrapporten zoveel mogelijk openbaar maken.

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ gaan we in op het ambitieuze duurzaamheidsproject ‘Laden op zon’, hoe een andere manier van samenwerken onderhoud beter kan maken, en wat er allemaal bij komt kijken om overheidsinformatie actief te publiceren.  Verder lees je onder andere over de vernieuwde Hinderaanpak, waarin afstemming en samenwerking met partners een belangrijke rol speelt en hoe een nieuwe cybersecurityrichtlijn werd ontwikkeld in samenwerking met de markt en de waterschappen.

Grote sprong in duurzaamheid door ‘Laden op zon’

Met ‘Laden op zon’ geeft Rijkswaterstaat een grote impuls aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Samen met partner SPIE realiseren we de komende jaren 400 laadpunten voor elektrische auto’s op 64 locaties met ruim 3.000 zonnepanelen. De sleutel tot succes? Goede samenwerking.

Lees meer

Maximale waarde halen uit samenwerking

Voor het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen werkt Rijkswaterstaat intensief samen met diverse marktpartijen. In Zuid-Nederland zien ze mogelijkheden om die samenwerking nog beter, duurzamer en veiliger te maken. Een inspirerend verhaal over ‘waardegedreven’ onderhoud.

Lees meer

Open overheid: ’Winst voor iedereen’

Overheidsinformatie zoveel mogelijk openbaar maken, dat is het doel van een succesvolle Rijkswaterstaat-pilot met het publiceren van onderzoeks- en adviesrapporten. Samen met kennispartners hebben we gekeken hoe we actieve openbaarmaking goed kunnen inbedden in het proces als we onderzoek inkopen.

Lees meer

Nieuwe richtlijn cybersecurity: veilig én werkbaar

Samen met de markt en met de waterschappen ontwikkelde Rijkswaterstaat een nieuwe richtlijn cybersecurity: CSIR 3.0. Door de gedeelde kennis en expertise kunnen andere overheden deze richtlijn ook hanteren. Bovendien kan iedere aannemer er direct mee uit de voeten.

Lees meer

Slim plannen, slim bouwen en slim reizen

Zonder ingrijpen dreigt de verkeershinder de komende jaren toe te nemen. Daarom komt Rijkswaterstaat nu met een vernieuwde Hinderaanpak. Door de werkzaamheden slim uit te voeren en tijdig af te stemmen met partners. Samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar laat nu al zien hoe dat in de praktijk werkt.

Lees meer

Samenwerken aan het rivierbeheer van de toekomst

In het programma Self Supporting River Systems (SSRS) biedt Rijkswaterstaat samenwerkingspartners ruimte voor leer- en ontwikkelprojecten op het gebied van rivierbeheer. In tien jaar tijd is deze aanpak uitgegroeid tot succesformule.

Lees meer

Re-integratietrajecten rijksbreed aanbesteed

Voor het eerst is de aanbesteding van re-integratietrajecten rijksbreed in de markt gezet. Hiermee wil de rijksoverheid de kwaliteit van deze trajecten verder verbeteren en het aantal duurzame plaatsingen vergroten. De opdracht is gegund aan Fith ‘maatwerk naar werk’.

Lees meer