Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie

De nieuwsbrief voor alle zakelijke partners van Rijkswaterstaat.
Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Combinatie Mobilis en Croonwolter&dros renoveert beweegbare delen Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Haringvlietbrug definitief gegund aan een combinatie van Mobilis en Croonwolter&dros. De opdracht bestaat uit ontwerpwerkzaamheden en de uitvoering van de renovatie van de beweegbare delen van de Haringvlietbrug.

Lees meer

Calamiteit? Samen werken we aan een oplossing!

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de Volkerakbrug ontstond in april 2021 onverwachts forse schade aan het wegdek. Rijkswaterstaat en aannemer BAM Infra Nederland stonden voor een groot en acuut probleem. Projectmanager Erica de Jong (Rijkswaterstaat) en bedrijfsleider Gerard Murck (BAM) vertellen hoe ze toewerkten naar een oplossing, met hulp van een begeleider.

Lees meer

Website ‘Op weg naar een vitale infrasector’ gelanceerd

De website www.vitaleinfrasector.nl is gelanceerd. Op deze nieuwe website is alle informatie te vinden over de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ die door Rijkswaterstaat en de markt wordt vormgegeven.

Lees meer

Rijkswaterstaat en Ploegam starten realisatie krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat en Ploegam gaan starten met het verlagen van kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Met de ondertekening van de afspraken voor de realisatie, start een nieuwe fase van het project.

Lees meer

Rijkswaterstaat gunt adviestraject circulair slopen aan RPS

Adviesbureau RPS gaat Rijkswaterstaat adviseren in het onlangs opgezette sloopprogramma. De nadruk zal bij dit advies voornamelijk liggen op circulair slopen, waardoor tijdens de sloop vrijgekomen grondstoffen zoveel mogelijk teruggebracht worden in de keten, bij Rijkswaterstaat of elders in Nederland.

Lees meer

Rijkswaterstaat gunt verbreding A1 Apeldoorn - Twello definitief aan Heijmans

Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de snelweg A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Twello definitief gegund aan Heijmans Infra B.V. Heijmans heeft zich vooral onderscheiden op de selectiecriteria duurzaamheid, circulariteit en een voorgestelde aanpak met minder hinder voor weggebruikers en omwonenden.

Lees meer