Nieuwsbrief | Over een innovatieve verjongingscrème voor asfalt, zeegras, succesvol omgevingsmanagement en veiligheid bij windparken op de Noordzee

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’ lees je hoe een idee voor een levensduur verlengende crème voor asfalt werkelijkheid is geworden en hoe 3 omgevingsmanagers van verschillende partijen succesvol samenwerken bij het project overnachtingshaven Spijk. Verder gaan we in op de samenwerking om de scheepvaartveiligheid op de Noordzee te borgen terwijl daar steeds meer windparken worden gebouwd en de uitdagingen bij het terugbrengen van zeegras in onze kustwateren.

Innovatie wordt werkelijkheid

Bedrijven die in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uitvoeren aan de rijkswegen, hebben sinds juli 2022 een nieuw product beschikbaar: een ‘verjongingscrème’ die de levensduur van asfalt verlengt. Deze innovatie is het resultaat van een intensieve samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’: Rijkswaterstaat, marktpartijen en onderzoeksinstellingen.

Lees meer

Succesvol samenwerken in Spijk

Niet op een controlerende manier met elkaar samenwerken, maar openstaan voor de ander. Dé manier voor omgevingsmanagers Sandra van Dijk van ’t Velde, Jeroen de Bode en Abe Schuring om het project ‘Aanleg overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk’ tot een succes te maken. ‘We hebben alle 3 de tik dat we de dingen heel goed willen doen.’

Lees meer

Samenwerken aan veilige scheepvaart op de Noordzee

Nederland bouwt steeds meer windparken op de Noordzee. Dat heeft gevolgen voor de scheepvaartveiligheid. Op 21 september 2022 organiseerde Rijkswaterstaat daarom een groot symposium om samen met stakeholders van over de hele wereld innovatieve maatregelen te bedenken. ‘We moeten ons blikveld verruimen’.

Lees meer

Naar een circulaire economie met de ketenaanpak

Een Nederlandse economie met zo min mogelijk afval, waarin we efficiënt en zorgvuldig omgaan met grondstoffen, materialen en producten. Dat is het streven voor 2050. Zo’n circulaire economie kan geen enkele partij alleen realiseren, daar zijn alle partners in een productketen voor nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stimuleert de transitie naar een circulaire economie onder andere met de ketenaanpak.

Lees meer

Van onderbuikgevoel naar assetmanagement

In het prestatiecontract voor wegonderhoud in de Rijkswaterstaatregio Zee & Delta neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. Rijkswaterstaat en aannemer Vermeulen Groep willen dat de te nemen duurzaamheidsmaatregelen niet incidenteel van aard zijn, maar bijdragen aan het grotere geheel. Bijvoorbeeld door een duurzaamheidshandboek op te stellen.

Lees meer

Zeegras: werken aan natuurherstel en waterkwaliteit

Met een consortium van kennisinstellingen en adviesbureaus werkt Rijkswaterstaat aan gezond onderwaterleven langs de Nederlandse kust door verdwenen zeegrassen terug te brengen. Belangrijke uitdaging: het overkoepelende doel van het project bereiken met partijen die elk ook hun eigen onderzoeks- en kennisdoelen hebben. ‘Open communicatie is het sleutelwoord.’

Lees meer

Gezamenlijke afspraken over open natuurdata

Om de staat van de natuur en het effect van beheer, aanlegprojecten en herstelmaatregelen te bepalen, zijn natuurdata onontbeerlijk. Rijkswaterstaat, SOVON Vogelonderzoek en Wageningen Marine Research hebben afgesproken dat gegevens uit de landelijke meetnetten over vogels, vissen, bodemdieren en waterplanten van de meeste rijkswateren in het najaar van 2022 voor iedereen in te zien en te downloaden zijn.

Lees meer

Ontmoet Rijkswaterstaat op InfraTech 2023

Van 17 tot en met 20 januari 2023 staat Ahoy in Rotterdam helemaal in het teken van InfraTech 2023. InfraTech is hét kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. Tijdens InfraTech komt de hele keten samen. Together we move forward.

Lees meer