Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie

De nieuwsbrief voor alle zakelijke partners van Rijkswaterstaat.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Veiligheid in Aanbesteding: vanaf 2025 trede 3 Safety Culture Ladder vereist

Per 1 januari 2025 zal trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) als eis gelden bij Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Met dit besluit willen ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) – waaronder Rijkswaterstaat – meer zekerheid bieden aan bedrijven over de ingangsdatum voor trede 3.

Lees meer

Op weg naar echte ketengelijkwaardigheid

Combinatie Vitaal voert de komende 6 jaar het vaste onderhoud uit van de sluizen, gemalen, aflaatwerken en (vaste en beweegbare) bruggen van Rijkswaterstaat in Oost-Nederland. Dit gebeurt binnen het nieuwe Prestatiecontract Kunstwerken.

Lees meer

Rijkswaterstaat en VolkerWessels starten renovatie draaibrug Montfoort

Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst hebben Rijkswaterstaat en VolkerWessels’ ondernemingen Vialis, Van Hattum en Blankevoort en Volker Engineering Structures (VES) een belangrijke stap gezet bij de renovatie van de draaibrug Montfoort. De voorbereidende werkzaamheden starten eind september 2022.

Lees meer

9 partijen geselecteerd voor raamovereenkomst kennisontwikkeling en -implementatie van CE in de GWW

Rijkswaterstaat wil in 2050 circulair zijn en al in 2030 circulair en klimaatneutraal werken. Om dit te bereiken moet er veel kennis ontwikkeld en gedeeld worden. Hiervoor is een raamovereenkomst opgesteld, waar na een aanbesteding 9 (consortia van) adviesbureaus voor zijn geselecteerd.

Lees meer

Onderhoud kwelders Waddenzeekust gegund aan Van Aalsburg B.V.

Rijkswaterstaat heeft het vaste onderhoud van de kwelders langs de Friese en Groningse Waddenzeekust gegund aan Van Aalsburg B.V. uit Hellouw. Naast het onderhoud aan 125 km natuurlijkvriendelijke (rijzen-)dammen, is registratie van de vegetatie onderdeel van het werk.

Lees meer