Nieuwsbrief | Over de samenwerking bij het herstel van de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer, (inter)nationaal kennis delen over stormvloedkeringen en pionieren met steeds duurzamere events.

In de nieuwe editie van ons online magazine ‘Rijkswaterstaat &’  lees je hoe we met de gemeente Zoetermeer een succesvolle spoedoperatie optuigden voor het herstel van de Nelson Mandelabrug. En hoe Rijkswaterstaat organisaties met kennis over stormvloedkeringen met elkaar te verbindt – nationaal én internationaal. Verder artikelen over pionieren met steeds duurzamere events, data delen voor beter assetmanagement en duurzaam baggeren met biobrandstof.

Herstel Mandelabrug: succesvolle spoedreparatie dankzij vertrouwen en harmonie

Het is begin december 2023. Benny Nieswaag geniet van zijn weekend als plots enkele dringende appjes op zijn telefoon binnenkomen. In de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer zijn gevaarlijke scheuren gevonden en de brug dreigt zelfs te bezwijken bij strenge vorst. Er is geen tijd te verliezen: de brug moet onmiddellijk veilig worden gemaakt en wel vóór het einde van het jaar. Een omvangrijke spoedoperatie treedt in werking.

Lees meer

(Inter)nationaal kennis delen: ‘Als het erom spant, móet een stormvloedkering het doen’

In het 70ste jaar na de Watersnoodramp staat het belang van onze stormvloedkeringen weer op ieders netvlies. Maar voor een goed beheer en onderhoud van de keringen is veel specifieke kennis nodig. Daarom voert Rijkswaterstaat een actieve strategie om organisaties met kennis over stormvloedkeringen met elkaar te verbinden – nationaal en internationaal.

Lees meer

Pionieren met steeds duurzamere events

Jaarlijks organiseert Rijkswaterstaat tientallen events, die we steeds een stukje duurzamer willen maken. Laten events zich in een duurzame mal gieten? Contractmanager Fons Bemelmans én de bureaus binnen de Raamovereenkomst Evenementen denken van wel. ‘Het contract laat ons pionieren en helpt uiteindelijk de hele keten.’

Lees meer

Data delen voor beter assetmanagement

Met datagedreven assetmanagement willen we het beheer en onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen efficiënter en beter voorspelbaar maken. Dat vraagt om goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de aannemers die het beheer van de assets doen. Op de afgelopen InfraTech vakbeurs hebben Rijkswaterstaat en 5 aannemers daarom in een samenwerkingsovereenkomst afgesproken om bij 6 objecten ervaringen op te doen met het delen van data en informatie.

Lees meer

Duurzaam baggeren met biobrandstof

De Zeeuwse Zandkreekgeul was sterk verzand en moest weer op diepte worden gebracht. Uitgedaagd door Rijkswaterstaat zette De Klerk Waterbouw hierbij belangrijke stappen op weg naar klimaatneutraal baggeren. De grootste winst werd behaald met varen op biodiesel HVO. ‘Duurzaam werken hoeft niet ingewikkeld te zijn, als je de maatregelen maar goed doorrekent en toepast.’

Lees meer

Kansen voor social return zien én benutten

Meer dan 100 fysieke rapporten van Rijkswaterstaat en ProRail moesten digitaal doorzoekbaar worden gemaakt. Een pittige klus voor TNO, maar ook een uitgelezen kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zich hier graag in vastbijten. Via de Groeituin Social Return werd het geregeld en nu kijken Rijkswaterstaat, ProRail, TNO en het gespecialiseerde bureau Swink terug op een geslaagde samenwerking. De eerste stappen voor het vervolg zijn al gezet.

Lees meer