Nieuws en achtergronden over de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de weekendafsluitingen van (een deel van) de A9 van begin februari en maart,  wat we tijdens deze weekenden gaan doen en over de werkzaamheden die verder in 2024 op de planning staan. 

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Hierdoor verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.  Het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere.

Januari - maart: hinder op de A9 Badhoevedorp-Holendrecht

De komende weken wordt de A9BAHO zowel ten westen van knooppunt Holendrecht als bij het viaduct over de Beneluxbaan verlegd om ruimte te maken voor de verbreding van viaducten. Om te zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt, worden de rijbanen in weekenden verlegd zodat de weg op de maandagochtenden klaar is voor gebruik. Deze werkzaamheden zorgen voor afsluitingen van de A9.

Hinder A9 januari-maart

Hinder op de A9

Weekendafsluitingen A9 een complexe puzzel

Er valt niet aan te ontkomen. Ook in 2024 zal de A9 bij Amstelveen, tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO), meerdere weekenden geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. Deze afsluitingen, in de regel van vrijdagavonden tot maandagochtenden, zijn cruciaal om specifiek werkzaamheden uit te kunnen voeren. Maar een snelweg sluit je in het hart van Nederland met een zeer druk omliggend wegennet niet zomaar even af. Hans van der Velde planningscoördinator bij VeenIX, neemt ons mee in de wereld van de werkweekenden.

Weekendwerkzaamheden complexe puzzel

Puzzel

Wat staat er op de planning bij de A9 in 2024?

Ook in 2024 werken we gestaag door aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Om de werkzaamheden aan de A9 uit te voeren, is het tracé verdeeld in drie deelgebieden: van knooppunt Badhoevedorp tot halverwege het Amsterdamse Bos (west), van halverwege het Amsterdamse Bos (vlak voor de Sierkade en de Kromsloot) tot de Beneluxbaan (midden) en vanaf de Beneluxbaan tot en met knooppunt Holendrecht (oost). Elke deelgebied heeft zijn eigen uitdagingen en planning.

Wat staat er op de planning in 2024?

Planning 2024

Schipholbrug (A9) blijft tot april 2025 dicht voor hoge schepen

Rijkswaterstaat verbreedt en vernieuwt de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze bedienbare brug is onderdeel van de oostelijke Staande Mastroute tussen Amsterdam en Rotterdam. De Schipholbrug wordt momenteel niet bediend in verband met de werkzaamheden. In 2024 zou de brug vijf maanden lang wel bediend worden. Dit is helaas niet mogelijk door onvoorziene, extra werkzaamheden. Hierdoor blijft de doorvaart voor schepen hoger dan 6,2 meter gestremd tot april 2025. Doorvaart voor lagere schepen – waaronder vrijwel alle binnenvaartschepen – blijft hier wel mogelijk.

Schipholbrug tot april 2025 dicht voor hoge schepen

SHB luchtfoto