A9 Badhoevedorp-Holendrecht

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Hierdoor verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Bij Amstelveen komt de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept te liggen met drie overkappingen. Bij Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen komt veertien kilometer aan geluidschermen langs de weg en wordt extra stil asfalt aangebracht. Het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Verkeershinder Burgemeester A. Colijnweg, Sierkade en Bleekerskade (Amsterdamse Bos)

Vanaf medio augustus tot medio november voert VeenIX werkzaamheden uit op en in de omgeving van de Burgemeester A. Colijnweg. Deze werkzaamheden leveren verkeers- en geluidhinder op. 

De werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk verbreden van de bruggen in de A9 over de Sierkade en Bleekerskade en het plaatsen van damwanden. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden om straks de tijdelijke rijstroken aan de zuidkant van de A9 (bypass) aan te kunnen leggen.

Werkzaamheden Bleekerskade en Sierkade (Amsterdamse Bos

Verkeershinder werkzaamheden Amsterdamse Bos

Luchtfoto's augustus

Onze luchtfotograaf is weer op pad gegaan afgelopen maand. Dit levert weer mooie beelden op van de voortgang van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

Bij de Schipholbrug zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding in volle gang. De witte blokken op de foto is EPS (piepschuim). Dit wordt gebruikt bij de fundering van de landhoofden (deel waar het brugdek de wal raakt) van de Schipholbrug.

De ondergrond van de bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9) in Amstelveen is vanuit de lucht goed zichtbaar. Op een aantal locaties, zoals bij het Oude Dorp, moet een deel van het zand nog afgegraven worden. Op andere locaties wordt juist grond gestort om de ondergrond te laten inklinken zodat het stevig genoeg is voor de tijdelijke rijstroken. Ook de contouren van het tijdelijke viaduct over de Keizer Karelweg zijn goed zichtbaar.

Luchtfoto's augustus

Luchtfoto Schipholbrug

A9 wordt energieneutraal

De A9 wordt energieneutraal. Dat wil zeggen dat alle energie die de snelweg nodig heeft om te functioneren, opgewekt wordt met zonnepanelen langs diezelfde snelweg. Rutger Mullemeister is bij aannemer VeenIX hoofdontwerper voor dit onderdeel. We vroegen hem meer te vertellen over hoe je een snelweg energieneutraal krijgt.

A9 Badhoevedorp-Holendrecht wordt energieneutraal

A9 wordt energieneutraal

Zijn er omleidingen op mijn route? Bekijk het op de actuele hinderkaart

Op onze actuele hinderkaart kunt u zien waar we werkzaamheden uitvoeren die hinder op kunnen leveren voor de omgeving. Zowel verkeer- als geluidhinder. 

Bekijk hier de actuele hinderkaart

Actuele hinderkaart

In september starten de rondleidingen weer! Per fiets of met de bus

Rijkswaterstaat organiseert verschillende rondleidingen. Zo kunt u op de fiets langs de werkzaamheden aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Of u neemt deel aan een bustour langs alle highlights van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.

Meld u aan voor een rondleiding

Fietsrondleiding A9BAHO

Adviseur civiele techniek Marco Vos: ‘Dit is geen standaardproject, hier doe je er geen 10 van in je leven’

Er komt heel wat kijken bij de verbreding en verdiepte aanleg  van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Aan dit project werken diverse mensen in verschillende rollen. Graag stellen we deze mensen aan u voor: ditmaal  Marco Vos, adviseur civiele techniek bij Rijkswaterstaat. Hij vertelt over zijn werkzaamheden binnen het project en over wat hem drijft.

Adviseur civiele techniek Marco Vos

Marco Vos