Nieuwsbrief: verbreding en verdiepte aanleg A9 Badhoevedorp-Holendrecht

In deze editie leest u meer over de afsluitingen van de A9 in januari tot en met maart, kunt u zich aanmelden voor de webinars (digitale presentatie) eind januari 2023 en nodigen wij u uit om naar de inloopmarkten te komen begin februari 2023.

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Hierdoor verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.  Het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2023!

Afgelopen jaar hebben we flink wat werk verzet in de omgeving van de A9. Daar heeft u waarschijnlijk het nodige van meegekregen. Zand rijden, damwanden aanbrengen, tijdelijke viaducten gebouwd.

Wij beseffen dat we werken in een drukbevolkt gebied en dat het werk aan de A9 soms voor flinke overlast zorgt bij bewoners. Wij willen u bedanken voor uw begrip het afgelopen jaar. Komende jaren zullen helaas niet minder intensief worden. Het bouwen van de verdiepte ligging en het verbreden van bruggen en viaducten betekent veel damwanden plaatsen wat gepaard gaat met flinke geluid- en trillingshinder.

Blijf op de hoogte

Zorg dat u goed op de hoogte blijft van de werkzaamheden zodat u weet wat u te wachten staat. Eind januari en begin februari organiseren we voor Amstelveen en Ouder-Amstel weer webinars en inloopmarkten. In deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over. 

Voor suggesties, opmerkingen en/of klachten weet u ons ook te vinden, via de mail A9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl en/of vragen@veenix.nl of in ons belevingscentrum Amstelveen InZicht op het Stadsplein in Amstelveen (boven de bibliotheek).

Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig 2023.

Kerstkaart

Hinder op de A9 Badhoevedorp – Holendrecht januari – maart 2023

Om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging in Amstelveen, wordt eerst een bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9) aangelegd. Medio februari 2023 wordt het eerste deel van de bypass in gebruik genomen. Eind maart volgt het tweede deel. In het voorjaar zal VeenIX starten met de bouw van de noordelijke verdiepte bak.  Het in gebruik nemen van de bypass brengt verkeershinder met zich mee. Lees in dit artikel wanneer de A9 afgesloten is en welke omleidingen geadviseerd worden. 

Hinder A9 januari t/m maart 2023

Asfalteren

Meld u aan voor het webinar of kom naar de inloopmarkt over de A9

De afgelopen twee jaar zijn vooral voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Vanaf 2023 start aannemer VeenIX met het ‘echte’ werk. Over de hele lengte worden viaducten en bruggen gesloopt en uitgebreid en er wordt gestart met de bouw van verdiepte ligging in Amstelveen. Zorg dat u goed geinformeerd bent over de werkzaamheden bij u in de buurt. Meld u aan voor een van de webinars (digitale presentatie) of kom naar de inloopmarkt. 

Webinar en inloopmarkt januari 2023

Webinar Amstelveen

Omgevingsmanager Lammert Postma: veel en langdurig geluidoverlast in Amstelveen in 2023

Het is weinig inwoners ontgaan dat de afgelopen anderhalf jaar volop is gewerkt rond Rijksweg A9 in Amstelveen. Hoe gek het ook klinkt, het waren tot dusver allemaal voorbereidende werkzaamheden voor de uiteindelijke verdiepte aanleg van de nieuwe (bredere) snelweg. In 2023 wordt daadwerkelijk met die verdiepte aanleg begonnen, aan de noordzijde. Dat betekent vooral ook dat de overlast in 2023 (flink) zal toenemen.

Omgevingsmanager Lammert Postma: er staat veel te gebeuren in 2023

Lammrt 231222