Nieuwsbrief onderhoud John S. Thompsonbrug Grave

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de onderhoudswerkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug bij Grave. De John S. Thompsonbrug krijgt momenteel een grondige opknapbeurt. In deze nieuwsbrief aandacht voor de aanstaande tijdelijke gewichtsbeperking, nog geplande nachtafsluitingen en de zomerafsluiting in 2022.

Afsluiting rijbaan John S. Thompsonbrug

Van maandag 25 juli tot en met zondag 21 augustus repareert Rijkswaterstaat het wegdek van de rijbaan van de John S. Thompsonbrug in Grave. Daarom is de rijbaan in deze vier weken vanuit beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Lees meer

Fietspad John S. Thompsonbrug deze zomer twee keer afgesloten

Van maandag 20 juni tot en met zondag 17 juli 2022 én van maandag 22 augustus tot en met zondag 4 september 2022 is het fietspad van de John S. Thompsonbrug bij Grave niet toegankelijk. In twee fases herstellen we dan het wegdek van het fietspad.

Lees meer

Werktunnel John S. Thompsonbrug verwijderd

Het vervangen van het wegdek van de rijbaan is een van de laatste grote onderhoudswerkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug. Voordat we hieraan beginnen, verwijderen we eerst de slim-fit-coat, ofwel de werktunnel van de brug (meer informatie over de slim-fit-coat leest u in het volgende bericht).

Lees meer

Unieke werkconstructie hield hinder beperkt

Voor de onderhoudswerkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug maakte Gelders Staalstraal- en Schilderbedrijf (GSB) gebruik van een unieke, zelf ontworpen slim-fit-coat. Hiermee kan het bedrijf het onderhoud veilig, snel en met zo min mogelijk hinder voor het milieu, omwonenden en weggebruikers verrichten. Nu het schilderwerk er bijna opzit, komt er ook een einde aan de inzet van deze unieke constructie.

Lees meer

Puntjes op de i bij brugonderhoud Grave

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat het Gelders Staalstraal- en Schilderbedrijf (GSB) in opdracht van Rijkswaterstaat startte met het onderhoud aan de John S. Thompsonbrug. Als straks de grote werkzaamheden zijn afgerond, pakt het bedrijf nog kleinere herstelwerkzaamheden op. Op 1 januari 2023 zal het rijksmonument met zijn typerende regenboogkleuren weer helemaal in ere hersteld zijn.

Lees meer