Nieuwsbrief project dijkversterking Marken

In deze editie van de nieuwsbrief over het project dijkversterking Marken leest u meer over de laatste stand van zaken. We geven u een projectupdate, stellen de technisch manager aan u voor en informeren u over voorbereidende werkzaamheden.

Update project Dijkversterking Marken

Op 30 september jl is de aanbesteding van het project Dijkversterking Marken van start gegaan. Achter de schermen is het projectteam van Rijkswaterstaat druk bezig om de juiste aannemer te vinden om deze bijzondere klus te klaren. Johan Roos, contractmanager bij Rijkswaterstaat, is onder meer verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de aanbesteding. Hij licht de procedure toe.

Lees meer

Showcase voor de Nederlandse waterbouwsector

Rijkswaterstaat ziet de dijkversterking van de West- en Zuidkade van Marken als ‘showcase’ voor de Nederlandse waterbouwsector. Niet alleen doordat het project onderdeel vormt van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, maar ook door de technisch uitdagingen. Het bouwen op een ondergrond van veen is één van die technische uitdagingen waar technisch manager Marcel Linders en zijn team voor staan. “Dit project is niet te groot en niet te klein. We kunnen daardoor als team het project goed beheersen en kennen alle ins- en outs.”

Lees meer

Verleggen van kabels

Zoals u misschien opgemerkt heeft, heeft de afgelopen weken voor de haven een groot rood schip voor anker gelegen. Dit schip is ingezet om een elektriciteitskabel van Liander te verleggen die door de Gouwzee naar Marken loopt. De kabel lag precies op de plek waar de nieuwe dijk moet komen. Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om deze kabel alvast te verleggen ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de dijkversterking.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Onze collega’s zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur.