Nieuwsbrief project dijkversterking Marken

In deze editie van de nieuwsbrief over het project dijkversterking Marken leest u meer over de laatste stand van zaken. We geven u een projectupdate en laten Markers aan het woord.

Definitieve gunning aan combinatie ‘Hof van Marken’ voor dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor het versterken van de West- en Zuidkade van de dijk van Marken definitief gegund aan Hof van Marken, een aannemerscombinatie van de Vries & van de Wiel en JLD Contracting. De werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar 2023. De tijd daarvoor tot aan de start van de werkzaamheden gebruiken de aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat om het ontwerp te optimaliseren, vergunningen aan te vragen en werkzaamheden af te stemmen met de inwoners en ondernemers. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, is mede afhankelijk van de planning van de aannemer. Dit zal zijn tussen 2025 en 2027. Tegelijk met de dijkversterking komen er recreatieve voorzieningen zoals het aanleggen van een nieuw strand op de Noordkade en een ligweide bij de Bukdijk.

Lees meer

Video Marken in samenwerking met Markers

Nu de aannemer bekend is, neemt de belangstelling van de buitenwereld voor de Dijkversterking Marken toe. We vroegen daarom een aantal Markers om mee te werken aan een video waarin zij in hun eigen woorden uitleggen waarom de dijkversterking noodzakelijk is. Bekijk de video voor de persoonlijke verhalen van de bewoners Adriana Stam, Outger Zondervan en Kyle Zeeman. Theaterdocent en Marker, Lowina Zondervan, praat de verhalen aan elkaar.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Onze collega’s zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur.