Nieuwsbrief project dijkversterking Marken

In deze editie van de nieuwsbrief Dijkversterking Marken leest u over de laatste stand van zaken van het project. Naast een projectupdate vertellen we meer over de planning en de naamswijziging van de aannemer.

Update project Dijkversterking Marken

De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe dijk zijn in volle gang! Op dit moment is het projectteam druk bezig met het ontwerpen van de nieuwe dijk en de werkgroep Dijkversterking kijkt kritisch mee. Dat houdt de partijen scherp, zeker omdat de werkgroep aangeeft waar er verschillende verwachtingen zijn ten aanzien van het ontwerp. Uit de gesprekken die we hierover voeren wordt in ieder geval duidelijk dat we allemaal hetzelfde doel hebben: een toekomstbestendige, waterveilige dijk.

Lees meer

Planning

In 2023 gaat de schop in de grond. De voorlopige planning is bekend, waarbij we willen benadrukken dat deze nog niet in beton is gegoten. Zoals het er nu naar uitziet start de aannemer in begin 2023 met de aanleg van proefvakken, en aan het einde van dat jaar start de échte bouw van de dijk. Vanaf 2026 zal de dijk gefaseerd opgeleverd worden.

Informatiebijeenkomst
Uiteraard willen we het ontwerp graag laten zien en vertellen over de werkzaamheden die op stapel staan. Daarom organiseren we in het najaar een informatiebijeenkomst in het Trefpunt voor de bewoners van Marken. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug met een definitieve datum en een uitnodiging.

Aannemerscombinatie wijzigt naam in “Hof OP Marken”

De dijkversterking wordt uitgevoerd door de aannemers van de Vries & van de Wiel en JLD Contracting. Deze aannemerscombinatie startte onder de naam “Hof van Marken’, een verwijzing naar de intentie van de aannemerscombinatie om zich “hoffelijk” op te stellen gedurende dit project naar Marken en de Markers.

Verwarring
Op Marken was er al een hotel met de naam “Hof van Marken”. Hoewel het eerst geen probleem leek omdat de bedrijven verschillende werkzaamheden uitvoeren, bleek het toch voor verwarring te zorgen. Uiteraard is dat niet de bedoeling en heeft de aannemerscombinatie haar naam gewijzigd in “Hof op Marken.”

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Onze collega’s zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur.