Nieuwsbrief project dijkversterking Marken

In deze editie van de nieuwsbrief Dijkversterking Marken leest u over de laatste stand van zaken van het project.

‘Grondig' onderzoek

In voorbereiding op de proefvakken hebben we bodemonderzoek uitgevoerd op meerdere plekken in de dijk. Op 6 van deze plekken is samengeperst asbest aangetroffen. We voeren binnenkort nader onderzoek uit naar de funderingslaag onder het zetsteen, om meer informatie te krijgen over de aanwezigheid van asbest.

Lees meer

Terugblik informatiemarkt

Op 30 januari vond in het Trefpunt op Marken de informatiemarkt rondom de Dijkversterking plaats. Op de drukbezochte avond konden de Markers voor het eerst het ontwerp van de nieuwe dijk zien. Het projectteam was met twintig man sterk aanwezig om met de bewoners van Marken in gesprek te gaan en te laten zien waar de afgelopen periode zo hard aan gewerkt is.

Lees meer

Projectupdate Dijkversterking Marken

Na alle voorbereidingen aan de tekentafel en in vergaderruimtes, is er nu echt buiten een begin gemaakt met de dijkversterking. Aan de Zuidkade en de Westkade zijn we begonnen met de aanleg van proefvakken. Hoe gaat het met de werkzaamheden en wat staat er in de komende periode allemaal op stapel?

Lees meer

Vogelvriendelijk dijkversterken

Bijna overal in Nederland loopt het aantal grutto’s, kieviten en tureluurs sterk terug, behalve op Marken. Dat de weidevogelstand op Marken juist toeneemt, komt vooral doordat de weidevogels er gekoesterd worden en een optimale leefomgeving hebben. Hoe zit het dan eigenlijk met die dijkversterking, wat heeft dat voor een effect op de weidevogels?

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat. Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. Onze collega’s zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur.