Nieuwsbrief uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo (bij Almelo). Het (vracht)verkeer op deze snelweg neemt steeds meer toe. Dit zorgt voor veel vertraging. Daarom breidt Rijkswaterstaat dit traject uit tussen 2018 en 2025.

Deze uitgave gaat over de hinder die u dit voorjaar kunt verwachten, de creatie van nieuwe natuur op landgoed Twickel, natuurcompensatie langs de A1 en de vorderingen van de werkzaamheden. Voor meer informatie en achtergrond verwijzen we graag naar onze projectwebsite www.A1oost.nl.

Weekendafsluitingen tussen afrit Rijssen en knooppunt Azelo

In het weekend gaat het werk voor de uitbreiding van de A1 vaak gewoon door. In mei en juni 2021 is de weg tussen afrit Rijssen (28) en knooppunt Azelo drie weekenden afgesloten in één rijrichting. Kies zo mogelijk een andere route houd rekening met extra reistijd.

Lees meer

Nieuwe natuur op landgoed Twickel

Door de werkzaamheden aan de A1 gaat (bijzondere) natuur verloren. Rijkswaterstaat zorgt voor nieuwe aanplant van bomen zo veel mogelijk direct naast de weg. Waar de natuur echt moet wijken, compenseren we dit op een andere locatie. In Overijssel werken we daarvoor samen met Jasper de Groot, beheerder van landgoed Twickel.

Lees meer

Oog voor plant(en) en dier(en)

Bij de verbreding van de A1 houden we rekening met de inpassing in de natuur en het landschap waarin de weg ligt. We planten bomen en struiken langs de weg en creëren nieuwe natuur. Met de aanleg van 2 streekoducten Oxersteeg en Wolves  zorgen we ervoor dat dieren veilig de A1 kunnen oversteken.

Lees meer

Fase 1 uitbreiding A1 Apeldoorn-Azelo bijna klaar

De uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verloopt voorspoedig. Op 24 september 2020 opende minister Cora van Nieuwenhuizen de extra rijstrook tussen Twello en Rijssen. We werken nog een paar maanden tussen afrit Rijssen en knooppunt Azelo.

Lees meer