Kaagbrug

Nieuwsbrief Vernieuwen bruggen en viaducten A44

De A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar is aangelegd in de jaren ’30 van de vorige eeuw. De bruggen en viaducten in deze weg zijn ruim 80 jaar oud. Door de jaren heen zijn ze door steeds meer en zwaarder verkeer belast. Daarom gaat Rijkswaterstaat vanaf 2025 de Kaagbrug en de viaducten Lisserweg, Hoofdvaart en het Spoorwegviaduct vervangen, om ze daarna weer decennialang te kunnen gebruiken.

Even voorstellen: de omgevingsmanager

Dick van der Kolk werkt vier jaar bij Rijkswaterstaat in de rol van omgevingsmanager, de laatste jaren voor het project Vervanging Bruggen en Viaducten A44. Als omgevingsmanager is hij de schakel tussen alle samenwerkende partijen én de omwonenden.

Dick: 'Ik realiseer me dat grote en omvangrijke werkzaamheden zoals in dit project altijd overlast veroorzaken. Dat is de keerzijde van onze inspanningen om veilige en toegankelijke wegen, bruggen en viaducten te hebben in Nederland.'

'In mijn rol als omgevingsmanager probeer ik een spil te zijn tussen de uitvoeringsplannen van Rijkswaterstaat en de verwachtingen en wensen van de belanghebbenden in de omgeving. De manier waarop ik dat invul? Door in ieder geval oog en oor te hebben voor al die belangen, mensen en vertegenwoordigers. En dan bedoel ik ook letterlijk. Ik kom langs, ik ontmoet en wissel graag van gedachten.'

'Met deze nieuwsbrief willen we daar ook aan bijdragen. In onze eerste kennismaking in juni met de omgeving kondigden we een vervolg aan: dat gaan we ook zeker doen, alleen lukt dat niet meer in dit jaar. Dat pakken we begin 2023 weer op.'

Waar staan we nu?

Momenteel zit het project in de planfase. Dit betekent dat we aan het onderzoeken zijn wat de beste manier is om de brug en viaducten te vervangen. Om hier goede afwegingen in te maken is veel onderzoek nodig, maar ook het gesprek met bijvoorbeeld gemeentes en andere belanghebbenden. Rijkswaterstaat doorloopt hiervoor een vastgesteld proces. Naast de vele belangen moet ook gekeken worden naar de urgentie en de kosten van de vervangingsopgave. Wij verwachten dat we volgend jaar een ontwerp hebben dat zoveel mogelijk voldoet aan alle randvoorwaarden. En dat we kunnen presenteren en bespreken met de omgeving. 

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina.

NEXT: ervaring en beleving

NEXT Architects is het architectenbureau dat werkt aan het opstellen van het Esthetisch Programma van Eisen voor het project A44. NEXT heeft als visie dat de bruggen en viaducten optimaal in de omgeving moeten worden ingepast en dat ze er een ‘beleving’ aan willen toevoegen.

De drie viaducten en de brug zijn van vóór de tijd dat Rijkswaterstaat ontwerpstandaarden had. Hierdoor zijn ze alle vier volledig uniek, en dus een prachtige klus voor de architect. Architect Michel Schreinemachers: 'Wij zijn in het ontwerp bezig met drie uitgangspunten: de weggebruiker, de omgeving en duurzaamheid. Allereerst willen we met de ontwerpen respect tonen voor het polderlandschap en de polderstructuur.

'We proberen met onze ontwerpen voor het viaduct daarop zoveel mogelijk aan te sluiten. Zoals bijvoorbeeld bij de Hoofdvaart. Door de kolommen onder dit viaduct te verplaatsen zodat het zicht op het landschap behouden blijft.

'En ook bij de Kaagbruggen en het viaduct Lisserweg, waar de A44 hoger ligt dan de Haarlemmermeerpolder. Hier ervaar je vanaf de A44 het landschap en dit vormt een herkenningspunt voor de weggebruiker.'

En voor de omgeving? Michel: 'Voor de mensen die in de omgeving wonen en onder het viaduct door rijden, proberen we zoveel mogelijk de menselijke maat als uitgangspunt te nemen, en niet alleen de techniek. Bijvoorbeeld door vriendelijker ogend materiaal toe te passen. En tenslotte houden we ook rekening met duurzaamheid. Zo onderzoekt het projectteam of er vrijkomende materialen uit andere projecten gebruikt kunnen worden.'
 

Nieuwsbrief Vernieuwing A44: de laatste ontwikkelingen