Trintelzand en de zandige oevers van de Houtribdijk
Beeld: ©Peter Leenen

Nieuwsbrief Versterking Houtribdijk

Tot medio 2020 versterkt Rijkswaterstaat de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen met zand en steen. Ook voegen we nieuwe kansen toe voor natuur en recreatie. De dijk houdt het water van het IJsselmeer en Markermeer in toom en beschermt zo alle omliggende provincies tegen hoogwater.

Fanatieke IJsselmeerfietser opent Houtribdijk-fietspad

Fietsers kunnen weer gebruikmaken van het fietspad over de Houtribdijk. Afgelopen vrijdag werd het fietspad tussen Lelystad en Enkhuizen heropend. De eerste fietser was Dirk de Vries (75), een fanatieke en inmiddels bekende recordwielrenner uit het Noord-Hollandse Wervershoof.

Lees meer over de heropening van het fietspad over de Houtribdijk

Opening van het vernieuwde fietspad over de Houtribdijk (Lelystad-Enkhuizen)
Beeld: Fotostudio Wierd i.o.v. Rijkswaterstaat

De Houtribdijk staat in bloei

Architect Cornelis van Eesteren ontwierp de Houtribdijk met aandacht voor de beleving van het IJsselmeer. Ook bij de versterking kijken we naar esthetiek en beleving. Op het stuk tussen Lelystad en Trintelhaven hebben we naast het fietspad een mengsel van prachtige bloemen ingezaaid, waaronder klaprozen, kleine pimpernel, rode en witte klaver en wilde korenbloemen. Het fietspad is weer open dus geniet ervan!

Bloemen op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen
Beeld: Fotostudio Wierd

Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om N307 zandvrij te houden

De N307 over de Houtribdijk is de afgelopen weken 2 keer afgesloten geweest vanwege te veel zand op het wegdek. Onder andere door droogte en bevriezing is het gras dat het zand moet vasthouden niet goed gekiemd, waardoor de wind vrij spel heeft. Uiteraard vinden we het heel vervelend dat weggebruikers hier last van hebben ondervonden. Omdat tijdelijke maatregelen niet werken, gaan we nu een dun laagje aarde over de oevers storten. Een flinke klus, het gaat om 900.000 vierkante meter zand dat bedekt moet worden.

Lees meer over de maatregelen tegen stuifzand op de N307

Zandige oevers en nieuw natuurgebied Trintelzand langs de Houtribdijk
Beeld: Frank Janssens i.o.v. Rijkswaterstaat

155 ha extra natuur in Markermeer dankzij uitbreiding Trintelzand

Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met nog eens 155 ha, een oppervlakte vergelijkbaar met zo’n 300 voetbalvelden.

Lees meer over de uitbreiding van Trintelzand

Uitbreiding Trintelzand in Markermeer
Beeld: Vista i.o.v. Combinatie Houtribijk

Ecoloog Rosalie Heins over Trintelzand en Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt een helder doel: schoon en robuust oppervlaktewater en grondwater in heel Europa in 2027. De versterking van de Houtribdijk draagt hieraan bij. In het jaarbericht van Rjkswaterstaat over de KRW-maatregelen vertelt ecoloog Rosalie Heins hierover: ‘Ik word zelf heel blij van het feit dat we met Trintelzand een stuk oud-Nederlands moeras aanleggen, waar de oorspronkelijke moerasnatuur weer tot leven komt.’

Lees het interview met ecoloog Rosalie Heins over de Kaderrichtlijn Water

Interview KRW-jaarrapportage KRW met Rosalie Heins
Beeld: Michel Mees i.o.v. Rijkswaterstaat

Drukbezochte excursie tijdens Week van Ons Water

Op 1 mei organiseerde Rijkswaterstaat in samenwerking met het Zuiderzeemuseum de Week van Ons Water 2019. Een groot succes: er waren rond de 200 bezoekers! In het entreepaviljoen van het museum (dat door de Houtribdijk loopt) konden zij onder andere met een virtual-realitybril vliegen over het IJsselmeergebied en via een modelwatergoot van 5,5 m lang ontdekken hoe het zand van de Houtribdijk Enkhuizen en andere plaatsen rond het IJsselmeer veilig houdt. Ook populair was de unieke excursie naar de zandige oevers, waar bezoekers onder leiding van de aannemer een heuse dijkinspectie uitvoerden met geavanceerde meetapparatuur.

Excursie zandige oevers Houtribdijk, Week van Ons Water 2019
Beeld: Theo Groot i.o.v. Rijkswaterstaat

Colofon

Dit is een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.

De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie Flevoland.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.rijkswaterstaat.nl/versterkinghoutribdijk

U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn 0800 – 8002 (ma t/m vrij 7.00 uur – 20.00 uur, weekend en feestdagen 10.00 uur – 18.30 uur)