Nieuwsbrief A12/A15: Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Publieksdag archeologie bij A12 een succes

In Didam, waar straks een nieuwe aansluiting op de snelweg A12 komt, deden archeologen onlangs interessante opgravingen. Bij industrieterrein Kollenburg ontdekten zij een nederzetting uit de Late IJzertijd. 18 mei 2019 organiseerde Rijkswaterstaat een publieksdag archeologie. Met succes: zo’n 300 mensen kwamen de opgravingen in het echt bekijken.

Publieksdag archeologie bij A12 een succes

Beeld: ©Rijkswaterstaat

Uitvoerig flora- en faunaonderzoek bij project ViA15

Tijdens het doortrekken van de snelweg A15 en het verbreden van de snelweg A12 (ViA15) gaat Rijkswaterstaat zorgvuldig om met de dieren en planten in het projectgebied. Daarom wordt elke 3 tot 5 jaar een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van deze dieren en planten. In 2019 vindt er ook weer een flora- en faunaonderzoek plaats.

Uitvoering flora- en faunaonderzoek bij project ViA15

Europese visotter
Beeld: ©Ernst Dirksen

Wat is de stand van zaken omtrent het tracébesluit ViA15?

Tot half april 2019 konden belanghebbenden beroep aantekenen tegen het gewijzigd tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15). Door de nieuwe beroepen zijn er een aantal zaken aan het tracébesluit toegevoegd.

Stand van zaken tracébesluit ViA15

Beeld: ©Hollands Hoogte