Nieuwsbrief A12/A15: Ressen - Oudbroeken (ViA15)

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Daardoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede.  

Start voorbereidende onderzoeken ViA15 vanaf 20 april

Aannemer GelreGroen start in opdracht van Rijkswaterstaat vanaf maandag 20 april 2020 met voorbereidende onderzoeken voor de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en A15 (ViA15). De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in het hele projectgebied: op de snelwegen A12, A15, op lokale wegen in Zevenaar en Didam en in het zogenaamde vrije veld. Weggebruikers zullen slechts beperkte hinder ondervinden van de onderzoeken.

Start voorbereidende onderzoeken ViA15 20 april 2020

Knooppunt Oud-Dijk op de A12
Beeld: ©Petra Buitelaar / Petra Buitelaar

Volop aandacht voor natuur tijdens bodemonderzoeken ViA15

Voordat GelreGroen op 20 april kan starten met de verschillende onderzoeken in het ViA15 projectgebied, zorgt ecoloog Jasper Hooymans dat het werkterrein is geïnspecteerd op de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Zijn bevindingen werkt hij uit in een ecologisch logboek. Ook tijdens de onderzoeken is Hooymans regelmatig aanwezig om de uitvoering te begeleiden.  

Ecologisch werkprotocol

Om schade aan beschermde natuurwaarden te voorkomen wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. Het werkprotocol schrijft de maatregelen voor die GelreGroen moet nemen om zo negatieve effecten op beschermde planten en dieren tijdens de werkzaamheden te voorkomen. ‘Zo breng ik onder andere in kaart waar broedende vogels aanwezig zijn’, vertelt Hooymans. ‘Ook op de dag dat we starten met de onderzoeken ben ik op locatie voor een laatste inspectieronde naar broedende vogels en andere beschermde planten en dieren. We zitten nu midden in het broedseizoen, dus de situatie in het veld kan per week anders zijn. Het kan zomaar gebeuren dat de uitvoerder zijn planning moet aanpassen na mijn laatste ronde omdat er een broedende vogel aanwezig is.  Ook kan het zijn dat er wel doorgewerkt mag worden maar dat de werkinstructies voorschrijven dat er minimaal 75 meter afstand gehouden moet worden van bijvoorbeeld een broedende buizerd. Het kan ook zijn dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld tot na het broedseizoen.’ 

Zorg voor planten en dieren

Het project ViA15 is niet het eerste grote wegenproject waar Hooymans als ecoloog aan meewerkt. Maar hij is onder de indruk van de natuur in het projectgebied. ‘Dit project wordt gerealiseerd in een prachtige omgeving. Het is bekend gebied voor mij omdat ik hier in mijn vrije tijd ook al jaren komDe omgeving is rijk aan allerlei leuke soorten zoals bevers, kamsalamanders en iets verderop in de Rijnstrangen broeden roerdompen en grote karekieten. Maar het gebied blijft me verrassen. Tijdens een van mijn werkbezoeken trof ik bijvoorbeeld een dassenburcht aan. En tijdens een rondje door het veld zag ik weer de prachtige blauwborst en mijn eerste grasmus van het jaar. We hebben de natuur tijdens het project hoog in het vaandel staan. Het is dus volledig terecht dat GelreGroen vanaf de eerste werkzaamheden veel aandacht en zorg heeft voor de aanwezige dieren en planten in het gebied.’ 

Ecoloog Jasper Hooymans bij de Kandiaplas
Beeld: ©Petra Buitelaar / Petra Buitelaar

Groot onderhoud viaduct A12 bij Waterberg

Ook elders op de snelweg A12 wordt de komende periode aan de weg gewerkt. Rijkswaterstaat voert tijdens 2 weekenden in de periode van vrijdagavond 17 april tot en met maandagochtend 27 april 2020 groot onderhoud uit aan het viaduct in de snelweg A12 richting Utrecht ter hoogte van knooppunt Waterberg. Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

Werkzaamheden A12 knooppunt Waterberg

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.