Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Update project ViA15

De COVID-19-crisis heeft ook invloed op project ViA15. Mede hierdoor kon de Raad van State de beroepen tegen Tracébesluit ViA15 pas eind juni 2020 behandelen. Dit betekent dat project ViA15 een jaar later dan gepland klaar zal zijn: eind 2025.

Update project ViA15

Projectbeeld ViA15
Beeld: ©William Moore / William Moore

Ruimte voor vogels: nestkasten langs het ViA15-tracé

Langs het tracé van de ViA15 leven verschillende beschermde vogelsoorten. Denk aan de huismus, de steenuil en de boerenzwaluw. Door de komst van de nieuwe A15 kunnen deze soorten niet overal meer op hun huidige plek blijven.

Nestkasten langs het ViA15-tracé

Nestkasten plaatsen
Beeld: Rijkswaterstaat

Slim reizen: samen de A12-regio bereikbaar houden

Op de snelweg A12 tussen Arnhem en de Duitse grens zorgt verkeersdrukte vaak voor files en vertragingen. Met de maatregelen uit project ViA15 vergroten we de capaciteit van de snelwegen A12 en A15. Maar er is méér nodig om de A12-regio bereikbaar te houden, nu en straks: anders gaan reizen draagt daaraan bij. De nieuwe website a12slimreizen.nl helpt.

Slim reizen: samen de A12-regio bereikbaar houden

Verkeer Velperboek
Beeld: ©Luuk van der Lee / Luuk van der Lee

Fijne feestdagen!

Project ViA15 wenst iedereen prettige feestdagen en een mooi 2021 

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.