Nieuwsbrief A12/A15: Ressen - Oudbroeken (ViA15)

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Daardoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede.  

Sneller extra rijstroken op de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk

Weggebruikers in Gelderland krijgen een jaar eerder dan gepland extra rijstroken op de A12 tot hun beschikking. Vanaf volgend jaar wordt op het traject tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk in beide richtingen een extra voorlopige rijstrook opengesteld. De verbreding van de A12 is al eind 2023 klaar: een jaar voor de oplevering van het gehele wegproject ViA15. Dit blijkt uit de eerste globale planning van ViA15-aannemer GelreGroen.

Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding van het ViA15-project extra gelet op het verminderen van de huidige verkeersproblemen op de A12 en ingezet op minder hinder tijdens de wegwerkzaamheden. Als resultaat daarvan wordt de A12 versneld verbreed en wil GelreGroen eind volgend jaar een voorlopige aansluiting Zevenaar-Oost op de A12 openstellen voor het verkeer. Om het lokale wegennet tijdens de werkzaamheden te ontzien, legt GelreGroen een bouwweg aan op de plek van de toekomstige A15. Deze bouwweg gaat de meeste lokale wegen kruisen met tijdelijke viaducten of verkeerslichten. De bouwweg wordt gebruikt voor de levering van materiaal voor de bouw van wegen, viaducten en de brug over het Pannerdensch Kanaal.

GelreGroen heeft een voorstel gedaan voor een ontwerp van de brug over het Pannerdensch kanaal. In het ontwerpvoorstel van architect Ney & partners hangt het fietspad onder de brug en zijn bovendien een wandelpad en een uitzichtpunt gecreëerd.

Klik op de link voor meer informatie over de planning en aanpak en een impressie van het voorgestelde brugontwerp.

Sneller extra rijstroken op A12 tussen Westervoort en Oud-Dijk

file op de A12
Beeld: ©Luuk van der Lee