Nieuwsbrief A12/A15: Ressen - Oudbroeken (ViA15)

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Daardoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede.  

Project ViA15 bezig met voorbereidingen

Op dit moment wachten we op behandeling van de beroepen tegen het tracébesluit ViA15 door de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer deze behandeling plaatsvindt. In de tussentijd gaan de voorbereidende werkzaamheden voor het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A15 en de snelweg A12 door. 

Project ViA15 bezig met voorbereidingen

A15 bij Bemmel
Beeld: ©Luuk van der Lee / Luuk van der Lee

Aannemer project ViA15 bekend: GelreGroen

Vooruitlopend op de behandeling bij de Raad van State was Rijkswaterstaat begonnen met de aanbesteding van het project ViA15. Op deze manier kan na een positieve uitspraak snel worden begonnen met de bouw. Op 24 december 2019 heeft Rijkswaterstaat definitief gegund aan GelreGroen.

Aannemer project ViA15 bekend: GelreGroen

zicht op locatie doortrekking
Beeld: ©William Moore / william moore

Archeologisch onderzoek voor ViA15 in Liemers en Lingewaard

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat op verschillende plekken archeologisch onderzoek laten uitvoeren. In 2020 wordt nog op een aantal plaatsen in de Liemers en Lingewaard archeologisch onderzoek gedaan. In het gebied tussen de snelweg A15 en de Betuweroute bij Bemmel kan dat helaas niet zonder het verwijderen van populieren.

Archeologisch onderzoek voor ViA15 in Liemers en Lingewaard

eerdere opgravingen
Beeld: ©Rijkswaterstaat / onbekend

Sloop van woningen en panden van start voor ViA15

In februari 2020 start Rijkswaterstaat met de sloop van woningen en panden die de afgelopen jaren voor project ViA15 zijn aangekocht. We doen dat met de grootste zorgvuldigheid. Zo worden de panden vooraf gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Ook houden we rekening met de beschermde dieren in het gebied. 

Sloop van woningen en panden van start voor ViA15

huismus
Beeld: ©Rijkswaterstaat / onbekend

Vragen en klachten over voorbereidende werkzaamheden

Het ViA15-loket is hét centrale punt voor schademeldingen, klachten of vragen, die te maken hebben met de voorbereidende werkzaamheden van netwerkbeheerders Liander, Vitens, Gasunie en Waterschap Rijn en IJssel. Het loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar per telefoon op 088-797 49 13 en per e-mail.

Voor vragen en klachten over andere voorbereidende werkzaamheden rond het project ViA15 kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 20:00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur).