Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Daardoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede.  

Raad van State behandelt Tracébesluit ViA15

De 3e week van juni 2020 was een bijzondere week voor project ViA15. In die week behandelde de Raad van State de beroepen tegen het Tracébesluit ViA15. De verschillende belanghebbenden werden ruim in de gelegenheid gesteld om hun stem te laten horen.

Raad van State behandelt Tracébesluit ViA15

Raad van State
Beeld: ©Edo Dijkgraaf / Edo Dijkgraaf

Omgevingsmanagers ViA15-deel West stellen zich voor

Niet 1, niet 2, maar 6 omgevingsmanagers werken er bij project ViA15. Dat is niet overdreven als je kijkt naar de omvang van het project, de impact ervan op de omgeving en de vele verschillende belangen. 

Omgevingsmanagers ViA15-deel West stellen zich voor

Marie-José Knape en Marike Broos, omgevingsmanagers ViA15-deel West
Beeld: ©Petra Buitelaar / Petra Buitelaar

Natuurcompensatie Aerdtse brug voor ViA15 gereed

Project ViA15 kan niet worden uitgevoerd zonder ingrepen in de natuur. Rijkswaterstaat is verplicht om alle natuur die verloren gaat op een andere plek te compenseren. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Aerdtse brug, in het Rijnstrangengebied. Hier is onlangs het gebied waar rietvogels broeden flink uitgebreid.

Natuurcompensatie ViA15 Aerdtse brug gereed

Natuurcompensatie Aerdtse Brug
Beeld: ©provincie Gelderland / provincie Gelderland

Ontwerppuzzel ViA15 in volle gang

Sinds begin 2020 gaf aannemerscombinatie GelreGroen wat impressies vrij van project ViA15. Bijvoorbeeld van de brug over het Pannerdensch Kanaal en het fietstunneltje bij Bemmel. Maar het volledige ontwerp van de ViA15 is nog niet beschikbaar voor de omgeving. Waarom niet? We vroegen dit na bij Pieter Blokland, technisch manager Rijkswaterstaat.

Ontwerppuzzel ViA15 in volle gang

Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal
Beeld: ©Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal (Ney & partners) / Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal (Ney & partners)

Project ViA15 zorgt voor verbeterde watergang

De aanstaande verbreding van de snelweg A15 zorgt voor een aantal aanpassingen in het landschap. Zo moest er een alternatief komen voor de waterafvoer van overtollig regenwater vanuit Bemmel richting de Bemmelse Zeeg.

Project ViA15 zorgt voor verbeterde watergang

Verlegde watergang Park Lingezegen
Beeld: Rijkswaterstaat

Nieuw: via15.nl

Project ViA15 heeft sinds kort een eigen website: www.via15.nl. Hier vindt u het laatste nieuws over het project en allerlei achtergrondinformatie. U kunt via de website ook vragen stellen en uzelf aanmelden voor nieuwsupdates. Neem gerust een kijkje! We hebben ook de naam van onze nieuwsbrief aangepast: vanaf nu is het Nieuwsbrief ViA15. 

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.