Nieuwsbrief A12/A15: Ressen - Oudbroeken (ViA15)

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Daardoor ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede.  

Werk ViA15 gaat door, ondanks coronacrisis

De voorbereidingen voor project ViA15 gaan door, ondanks de coronacrisis. Onze aannemer GelreGroen voert allerlei voorbereidende onderzoeken uit en werkt verder aan het ontwerp van de nieuwe A15 en de verbrede snelwegen A12 en A15. Uiteraard gebeurt dit op een veilige manier en in een veilige werkomgeving.

Werk ViA15 gaat door, ondanks coronacrisis

Projectgebied ViA15
Beeld: ©William Moore / William Moore

Project ViA15: aanvullende maatregelen GelreGroen

Met de keuze voor aannemerscombinatie GelreGroen heeft Rijkswaterstaat gekozen voor een aannemer die extra aandacht geeft aan de omgeving. GelreGroen neemt allerlei aanvullende maatregelen rond hinder, geluid en natuur.

Project ViA15: aanvullende maatregelen GelreGroen

Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal
Beeld: ©Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal (Ney & partners) / Impressie van ontwerpvoorstel brug Pannerdensch Kanaal (Ney & partners)

Kabels en leidingen project ViA15 verlegd

Om de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 mogelijk te maken, moet een aantal grote en zware transportkabels en -leidingen worden verlegd. Liander, Gasunie, Vitens en Waterschap Rijn IJssel hebben de afgelopen 2 jaar nauw samengewerkt om de klus efficiënt en met zo min mogelijk overlast te klaren.

Kabels en leidingen project ViA15 verlegd

Werkzaamheden Gasunie
Beeld: ©Gasunie / Gasunie

Werkzaamheden N839 Huissen – Bemmel afgerond

In aanloop naar de start van project ViA15 heeft provincie Gelderland gewerkt aan het onderliggend wegennet. Met 2 extra rijstroken tussen Huissen en Bemmel én een nieuwe aansluiting naar de nog aan te leggen snelweg A15 is de autoweg N839 voorbereid op de komst van extra verkeer.

Werkzaamheden N839 Huissen - Bemmel afgerond

Asfalteringswerkzaamheden provinciale weg
Beeld: ©Provincie Gelderland / Provincie Gelderland

Leestip: archeologieonderzoeken ViA15

Bent u geïnteresseerd in lokale geschiedenis? Dan vindt u het wellicht interessant om te lezen hoe het landschap tussen Bemmel en Didam er 15.000 jaar geleden uit zag en waar in het gebied mensen hebben gewoond en gewerkt. U vindt deze en nog veel meer informatie in het verslag van het archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in aanloop naar de aanleg van de ViA15. De resultaten zijn nu voor iedereen beschikbaar, neemt u vooral een kijkje

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.