Nieuwsbrief ViA15

In project ViA15 gaan Rijk en provincie Gelderland de snelweg A15 doortrekken en aansluiten op de snelweg A12. Door de uitbreiding van het wegennet en verbreding van de A12 en de A15 verbetert de  doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Arnhem/Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Dit komt de regionale bereikbaarheid en de werkgelegenheid ten goede. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 ontstaat ook een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Informatiebijeenkomsten ViA15: wat gaat er straks gebeuren?

Op maandag 2 en dinsdag 3 november 2020 organiseerden Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie GelreGroen online informatieavonden rond project ViA15. Met ruim 250 geïnteresseerden per avond kunnen we spreken van een hoge opkomst!

Informatiebijeenkomsten ViA15: wat gaat er straks gebeuren?

Informatiebijeenkomst 2 november ViA15
Beeld: Rijkswaterstaat

Ook voor ProRail is ViA15 een uniek project

Wie de spoorkaart van Nederland bekijkt, ziet verschillende spoorlijnen door projectgebied ViA15 lopen. De nieuwe snelweg A15 en de verbrede snelweg A12 die in opdracht van Rijkswaterstaat gerealiseerd worden, gaan op diverse plekken over, onder of langs het spoor. Geen wonder dat spoorbeheerder ProRail een belangrijke partner is binnen project ViA15.

Ook voor ProRail is ViA15 een uniek project

Impressie van de kruising viaduct-Betuweroute
Beeld: ©Impressie: GelreGroen / Impressie: GelreGroen

Met ViA15 aan de keukentafel

Rijkswaterstaat en GelreGroen vinden een goed contact met de omgeving van project ViA15 heel belangrijk. Daarom gaan we op verschillende manieren met de mensen in het projectgebied in gesprek. Bijvoorbeeld tijdens ‘keukentafelgesprekken’.

Met ViA15 aan de keukentafel

Keukentafelgesprek Ilse Dibbets
Beeld: Rijkswaterstaat

Bewoners Huis Rijswijk wachten tracébesluit ViA15 niet af: ‘We zijn van deze plek gaan houden’

Er wordt een traantje weggepinkt als Angelique en Marco zich realiseren dat ze binnenkort definitief de deur van hun bijzondere woning in Groessen dichttrekken. Ruim 4 jaar waren zij de heuse kasteelbewoners van het monumentale Huis Rijswijk dat straks pal aan de snelweg A15 ligt.

Bewoners Huis Rijswijk wachten tracébesluit ViA15 niet af

Oud-bewoners Huis Rijswijk
Beeld: ©Ivo Hutten / Ivo Hutten

Archeologen ViA15 ontdekken unieke sporen van eerste landbouwers in Nederland

Rijkswaterstaat laat als voorbereiding op de doortrekking van de snelweg A15 van knooppunt Ressen naar de snelweg A12 archeologisch onderzoek uitvoeren op het toekomstige traject. Tijdens dit onderzoek hebben archeologen in Angeren op 1 plek zowel resten gevonden van jagers en verzamelaars, als van de eerste landbouwers. De vondsten zijn ongeveer 7.000 jaar oud. Het is zelden dat resten van beide samenlevingsvormen gevonden worden op dezelfde plek. 

Archeologen ViA15 ontdekken unieke sporen eerste landbouwers

Afgraving archeologie
Beeld: Rijkswaterstaat

Medegefinancierd door

Het project ViA15 wordt medegefinancierd door het TEN-T-programma van de Europese Unie. Hoofdverantwoordelijkheid voor de publicatie ligt bij de auteur. De EU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.